018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna mot diskriminering av amerikanska medborgare

Pressmeddelande 10 april, 2018

Skandinaviska Människorättsjuristerna
10 april, 2018 – PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Skandinaviska Människorättsjuristerna mot diskriminering av amerikanska medborgare

Skandinaviska Människorättsjuristerna har nu inlett ett samarbete med organisationer i Europa för att på EU-nivå bidra till att påverka rörande bland annat de sk FATCA-avtalen och den pågående diskrimineringen av amerikanska medborgare. Bakgrunden är att diskrimineringsombudsmannen (DO) genomfört, efter anmälan av Skandinaviska människorättsjuristernas klient, en granskning av Avanza Bank AB:s hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA.

För att det ska röra sig om diskriminering i diskrimineringslagens mening måste handlandet omfattas av någon av de diskrimineringsgrunder som uppräknas i lagen, i det aktuella fallet förbud mot diskriminering på grund av etnicitet, dvs nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande.

Den 18 november 2016 fattade DO beslut och bedömde att Avanzas hantering inte utgjorde diskriminering i diskrimineringslagens mening. DO avslutade därmed ärendet.

- Vi anser att DO fattat ett felaktigt beslut. När en bank vägrar att hantera kunder med amerikanskt medborgarskap, drabbas personer med amerikansk etnicitet hårdare av den aktuella hanteringen än andra personer. DO var under utredningen i kontakt med bland annat amerikanska ambassaden i Stockholm och eftersökte information om huruvida man förde statistik kring sina egna medborgares ursprung, men utan framgång. DO:s utredning kunde därför inte ge svar på frågan hur stor del av de som drabbas som har amerikansk etnisk tillhörighet respektive annan etnisk tillhörighet. Sammantaget gjorde detta att det inte kunde konstateras att Avanzas regler särskilt missgynnar personer med amerikansk etnisk tillhörighet, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Således har vi nu inlett ett samarbete med organisationer i Europa för att på EU-nivå bidra till att påverka rörande de sk FATCA-avtalen och den pågående diskrimineringen av amerikanska medborgare, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Skandinaviska Människorättsjuristerna kontaktas regelbundet att av kunder till bland annat Avanza Bank och även andra banker, där diskrimineringen av amerikanska medborgare fortsätter. Utvecklingen är oroväckande och Skandinaviska människorättsjuristerna önskar därför att komma i kontakt med så många som möjligt av de som drabbas för att kunna fortsätta arbetet på högre nivå”, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.
För mer information kontakta:

Rebecca Ahlstrand
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Tel: +46 (0) 705 15 94 35
E-post: rebecca.ahlstrand@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se