018-750 52 11
018-750 52 11

Brottmål

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSADVOKATERNA biträder dig som är i behov av målsägandebiträde, särskild företrädare för barn eller offentlig försvarare.

Har du utsatts för brott som människohandel misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott eller hedersrelaterat våld?

Har du utsatts för brott som människohandel misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott eller hedersrelaterat våld har du rätt till ett målsägandebiträde och behöver inte stå för några av kostnaderna själv.

Som målsägandebiträde följer vi med dig på polisförhör och ger dig stöd i kontakt med polis och åklagare. Som målsägandebiträde stöttar vi dig inför, under och efter rättsprocessen i domstolen, vi biträder åtalet och undersöker din möjlighet till skadestånd.
Tveka inte att ringa eller maila
till oss om du har utsatts för brott.

Särskild företrädare för barn

Skandinaviska Människorättsadvokaterna åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn. Som särskild företrädare för barn ska biträdet tillvarata barnets intressen under rättsprocessen. Om ett barn utsatts för brott och det bedöms att vårdnadshavare till barnet inte kan tillvarata barnets intresse, exempelvis om det är vårdnashavaren som är misstänkt för brottet eller om vårdnadshavaren står i lojalitet till den misstänkte och det kan finnas motstridiga intressen mellan barnet och vårdnadshavaren, kan en särskild företrädare utses åt barnet.

Det är domstolen som förordnar den särskilda företrädaren och även står för kostnaderna för arbetet.
Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Försvarare

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten och du har rätt att själv önska vilken advokat du vill ska försvara dig. Du kan uppge namnet på vår byrå till polisen inför ett förhör, i samband med förhör, till åklagaren eller domstolen.

Försvarsadvokaten ska hjälpa den som är misstänkt för ett brott och tillvarata dennes rättigheter.
Kontakta oss för mer information om du har frågor eller är i behov av en offentlig försvarare.

Kontakta oss

Jag har tagit del av och godkänner Människorättsadvokaterna Allmänna Villkor och hur personuppgifter hanteras(Obligatoriskt)