Människorättsadvokaterna

Gratis möte

018-750 52 11

Människorättsadvokaterna
Gratis möte

KONTAKT

ANLITA OSS

Arvode 

DET ÄR MÅNGA faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normallfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. 

RÄTTSKYDD KAN SÖKAS genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd. 

RÄTTSHJÄLP ÄR EN del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp. 

SÖK BIDRAG FRÅN INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Till ansökningsformuläret.

 Skandinaviska Människorättsadvokaterna AB

Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11

Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99

E-mail: info@mradvokaterna.se

Behandling av personuppgifter

Allmänna Villkor

KONTAKTA OSS