Människorättsadvokaterna

Gratis möte

018-750 52 11

Människorättsadvokaterna
Gratis möte

VÅRT TEAM

Ruth Nordström

Ruth Nordström

Advokat & VD

Advokaten Ruth Nordström tog sin juristexamen år 2002 och är grundare och VD för Skandinaviska Människorättsadvokaterna. Hon har stor erfarenhet av såväl nationell som internationell processföring och arbetar inom byråns samtliga rättsområden, som exempelvis målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i arbetsrättsliga ärenden, LVU-ärenden och migrations- och asylärenden. Ruths driv, empati och engagemang gör henne till en mycket skicklig och uppskattad advokat och hon har varit juridiskt ombud i ett flertal mål gällande mänskliga rättigheter och framgångsrikt drivit ärenden till FN:s tortyrkommitté där Sverige fällts för brott mot FN:s konvention mot tortyr. Ruth har drivit ett stort antal juridiska processer i internationella organ vid FN:s kommittéer och Europadomstolen och har som svensk expert medverkat i ett antal EU-projekt finansierade av EU-kommissionen. Hon är även en flitigt anlitad föreläsare i frågor om mänskliga rättigheter och författare till boken ”Till de utsattas försvar”. Ruth tog juristexamen vid Uppsala Universitet 2002 med examensarbete i straffrätt och fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt och asylrätt, med specialkurser i börsrätt och internethandelsjuridik. Hon gjorde praktik vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) och notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Uppsala län 2002.

KONTAKT

Rebecca Ahlstrand

Rebecca Ahlstrand

Jurist och Bitr. kontorschef

Juristen Rebecca är Människorättsadvokaternas biträdande kontorschef och har arbetat på byrån sedan den grundades. Hon tog juristexamen år 2008 vid Uppsala universitet och är en mycket skicklig och kompetent jurist med många års erfarenhet av processföring i nationella och internationella instanser. Rebecca arbetar inom byråns samtliga rättsområden, som exempelvis ombud i vårdnadstvister, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och ombud i migrations- och asylärenden. Rebeccas dedikerade och enträgna arbete för mänskliga rättigheter gör henne till en mycket uppskattad jurist. Hon har varit juridiskt ombud i ett flertal mål gällande mänskliga rättigheter och framgångsrikt drivit ärenden till FN:s tortyrkommitté där Sverige fällts för brott mot FN:s konvention mot tortyr. Rebecca har också varit ombud i ett stort antal juridiska processer i internationella organ vid FN:s kommittér och Europadomstolen. Hon tog juristexamen 2008 med fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt, asylrätt samt medicinsk rätt. Hon har sedan tidigare bakgrund som bland annat tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt samt praktik vid Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).

KONTAKT

rebecca.ahlstrand@mradvokaterna.se

Oskar Frödin

Oskar Frödin

Jurist

Oskar har sedan sin juristexamen från Stockholms universitet 2020 arbetat som biträdande jurist och innan dess som paralegal under sina studier vid juristlinjen. Han har fördjupat sig i mänskliga rättigheter, EU-rätt och migrationsrätt, vilket han också arbetar med på byrån. Oskar är engagerad i byråns juristjour i Södertälje och inom flera av byråns verksamhetsområden. Han är en mycket uppskattad jurist och medarbetare och hans arbete präglas av stort engagemang för våra klienter.

KONTAKT

oskar.frodin@mradvokaterna.se

Victoria Helgoson

Victoria Helgoson

Jurist

Victoria har efter flera års anställning som paralegal, arbetat som biträdande jurist sedan januari 2022. Hon har en juristexamen från Uppsala Universitet, där hon har fördjupat sig i mänskliga rättigheter med barnrättsperspektiv, asylrätt samt folkrätt. Victoria är engagerad i våra juristjourer i Uppsala och Stockholm varje vecka och hennes arbete präglas av stort engagemang och empati, inte minst för våra särskilt utsatta klienter.

KONTAKT

victoria.helgoson@mradvokaterna.se

Matilda Frimodig

Matilda Frimodig

Jurist - Föräldraledig

BAKGRUND
Juristexamen Uppsala Universitet med fördjupning i europeisk internationell privat- och processrätt och offentlig rätt/polisrätt.

Praktik vid Uppsala Tingsrätt

KONTAKT

matilda.frimodig@mradvokaterna.se

Carl Falck

Carl Falck

Senior expert - Jurist

BAKGRUND
Carl Falck är senior expert för byrån med specialområde inom arbetsrätt. Han har jobbat som arbetsrättsexpert i flera olika fackförbund, exempelvis Lärarförbundet och SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.

KONTAKT

info@mradvokaterna.se

Lovisa Axelsson

Lovisa Axelsson

Head of Administration & Communication

BAKGRUND

Politices kandidatexamen vid Uppsala universitet med inriktning statskunskap. Fördjupning i comparative politics och svensk politik.

KONTAKT

lovisa.axelsson@mradvokaterna.se

Gabriella Pettersson

Gabriella Pettersson

Paralegal

BAKGRUND
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

gabriella.pettersson@mradvokaterna.se

Cornelia Christiansson

Cornelia Christiansson

Paralegal

BAKGRUND
Studier vid juristlinjen Stockholm universitet

KONTAKT

cornelia.christiansson@mradvokaterna.se

Deborah Mbenza

Deborah Mbenza

Paralegal

BAKGRUND
Studier vid juristlinjen Stockholm universitet

KONTAKT

deborah.mbenza@mradvokaterna.se

Victoria Runegrund

Victoria Runegrund

Kommunikation och Marknadsföring

BAKGRUND
Studier vid Göteborgs Universitet

KONTAKT

victoria.runegrund@mradvokaterna.se

Cajsa Wendel

Cajsa Wendel

Paralegal

BAKGRUND
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

cajsa.wendel@mradvokaterna.se

Frida Lindman

Frida Lindman

Praktikant

BAKGRUND
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

frida.lindman@mradvokaterna.se