018-750 52 11
018-750 52 11

Ge en gåva

Din gåva – stor eller liten – gör det möjligt för oss att hjälpa ännu fler människor!
Vi försvarar enskilda individers mänskliga rättigheter mot staten och andra mäktiga intressen.

Tack för att du stödjer vårt arbete!

Ge en gåva

Vissa ärende som handlar om att värna mänskliga fri- och rättigheter åtar vi oss pro bono, dvs helt utan kostnad för den enskilde. Vi driver principiellt viktiga fall i domstolar och ställer upp som ombud i rättsliga processer. Det rör fall som handlar om kräkningar av mänskliga rättigheter eller fall som har aktualiserat en principiellt viktig fråga som rör mänskliga fri- och rättigheter.

Vi märker hur allt fler utsatta behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna och att våra socialt marginaliserade klienter inte alltid har råd att anlita en advokat för rättsprocesser som verkställighetshinder eller klagomål till FN:s tortyrkommitté.

Gåvor och bidrag från privatpersoner, stiftelser, fonder och företag är av avgörande betydelse för att vi skall kunna driva dessa principiellt viktiga ärenden. Din gåva till den ideella föreningen Scandinavian Human Rights Lawyers gör därför stor skillnad. Tack för Ditt bidrag till att främja mänskliga fri- och rättigheter.

BANKGIROINBETALNING
BG: 605-8630

Vi värdesätter din integritet!

Behandling av personuppgifterAllmänna villkor

Betala med paypal

Betala med swish

Skicka gåva till nummer:
123 619 14 23