018-750 52 11
018-750 52 11

Ge en gåva

Din gåva – stor eller liten – gör det möjligt för oss att hjälpa ännu fler människor!
Vi försvarar enskilda individers mänskliga rättigheter mot staten och andra mäktiga intressen.

Tack för att du stödjer vårt arbete!

Ge en gåva

Vissa ärende som handlar om att värna mänskliga fri- och rättigheter åtar vi oss pro bono, dvs helt utan kostnad för den enskilde. Vi driver principiellt viktiga fall i domstolar och ställer upp som ombud i rättsliga processer. Det rör fall som handlar om kräkningar av mänskliga rättigheter eller fall som har aktualiserat en principiellt viktig fråga som rör mänskliga fri- och rättigheter.

Gåvor och bidrag från privatpersoner, stiftelser, fonder och företag är av avgörande betydelse för att vi skall kunna driva dessa principiellt viktiga ärenden. Tack för Ditt bidrag till att främja mänskliga fri- och rättigheter

BANKGIROINBETALNING
BG: 5472-5098

Vi värdesätter din integritet!

Behandling av personuppgifterAllmänna villkor

Betala med paypal

Betala med swish

Skicka gåva till nummer:
123 332 75 41

Autogiro

Vi märker hur allt fler utsatta behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna och att våra socialt marginaliserade klienter inte alltid har råd att anlita en advokat för rättsprocesser som verkställighetshinder eller klagomål till FN:s tortyrkommitté. Här kan du hjälpa till. Din gåva – stor eller liten – gör det möjligt för oss att hjälpa ännu fler människor!

Genom att stötta vårt arbete regelbundet via autogiro gör du det möjligt för oss att långsiktigt planera vår verksamhet och hjälpa dem som behöver det som mest.

Betalningsmottagare

Namn
Stiftelse för mänskliga rättighete

Adress
Axel Johanssons Gata 6

Postnummer
75450

Postort
Uppsala
Bankgironummer
5472-5098

Organisationsnummer
802481-4538

Autogiro

Välkommen att stötta vårt arbete kontinuerligt!
Namn(Obligatoriskt)
Adress
Bankkonto som pengarna ska dras firån. Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänsteleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 - ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnumret = 9960.
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.