018-750 52 11
018-750 52 11

Scandinavian Human Dignity Award

Det internationella priset SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD delas årligen ut till en person eller en organisation
som har gjort en särskilt hedervärd insats för att främja mänskliga rättigheter, härrörande från det inneboende värdet hos
varje människa och väsentliga för varje människas utveckling och frihet.

Jacques Mwepu vinnare av Scandinavian Human Dignity Award 2023

Motivering

Vi är mycket glada över att kunna dela ut människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award 2023 till Jacques Mwepu. Som förespråkare för en human kriminalvård där uppdraget är att motivera intagna till behandling och förhindra återfall i brottslighet har Jacques Mwepu under många år stått upp för varje människas inneboende värde och mänskliga rättigheter. Jacques Mwepu har som chef för Kumlaanstalten verkat för att behandla de intagna med värdighet och värna deras integritet. Genom hans föredömliga ledarskap förespråkar han behandling och rehabilitering av dömda och har inspirerat och synliggjort de goda resultaten av behandlingsarbetet där 70% av klienter som lämnar Kumlaanstalten inte återfaller i brottslighet. Framför allt förmedlar han hoppet och tron på varje enskild människa.

Jacques Mwepus respons
Jag är så glad och emotionellt rörd att hedras med ett så fint och stort pris som jag tillägnar all personal på Kumlaanstalten. För mig är det en positiv överraskning att få det internationella priset Scandinavian Human Dignity Award som tidigare har delats ut till bland annat nobelprisvinnaren och läkaren Denis Mukwege och människorättsadvokaten Bryan Stevensson, två dedikerade fighters for human dignity.

Det är med djupaste ödmjukhet som jag tackar kommittén som utsett mig som vinnare av 2023 års Scandinavian Human Dignity Award. Jag ser det som ett ljus i novembers mörker som kännetecknats av elände både här hemma och runt om i världen. Den bistra vardagen påminner oss om vår skyldighet att vara mänskliga. I dessa tider är våra val avgörande för framtiden. Vi lever i ett samhälle som domineras av en hård kriminalpolitisk debatt som inte lämnar utrymme till oliktänkande i frågan om brott och straff, med ideologisk hållning av Kriminalvårdens framtid. Ett paradigmskifte enligt det mantra vi får höra dygnet runt. Att Människorättsadvokaterna lade märke till vårt engagemang för en human kriminalvård inspirerar att fortsätta verka för ett arbetssätt som hanterar intagna med värdighet och bevakar deras integritet och rättigheter.

Vi tror på människans förmåga till förändring, en stabil värdegrund som stärker Kriminalvårdens ”bättre ut vision”. Vi har bevis på att våra insatser gör skillnad, att vi förebygger återfall och gör Sverige säkrare och tryggare.

Prisets historik

Priset instiftades år 2011. År 2013 tilldelades Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan priset, och år 2014 delades priset ut i Europaparlamentet i Bryssel till Europarådets rapportör om trafficking, José Mendes Bota, vid ett seminarium om trafficking och den svenska sexköpslagen. Scandinavian Human Dignity Award 2015 delades ut till Lars Adaktusson vid ett riksdagsseminarium med temat: ”Det pågår ett folkmord i mellanöstern – Vad gör vi?” 2016 års vinnare av priset Scandinavian Human Dignity Award var Dr. Denis Mukwege, chefsläkare vid Panzisjukhuset i östra DR Kongo, där tiotusentals kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld har fått vård. Dr. Mukwege har tilldelats Nobels Fredspris och är världskänd för sitt arbete för våldtagna kvinnor och har utmanat både FN och världssamfundet och blivit en talesperson för krigets offer i Kongo. År 2017 delades priset ut till Frälsningsarméns verksamhet och skyddade boenden för offer för människohandel och 2018 mottog organisationen International Justice Mission (IJM) priset för sitt arbete med att bekämpa människohandel och främja mänskliga rättigheter globalt, år 2019 mottog Maria Gustin Bergström priset för sina insatser som initiativtagaren till konvertitutredningen, en kartläggning och rapport som omfattar 619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018. År 2020 vann Bryan Stevenson och EJI priset för deras enorma insatser för att främja rättvisa, mänskliga rättigheter och människovärd. Maria Grahn Farlye vann priset år 2021 för hennes insatser för barns rättigheter. År 2022 vann polisinspektör Annika Svensson för hennes insatser mot människohandel och våld mot kvinnor.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2022

Scandinavian Human Rights Committee tilldelar 2022 års pris till polisinspektör Annika Svensson för hennes långvariga engagemang att bekämpa sexualbrott, människohandel och våld mot kvinnor.

MOTIVERING
Vi är mycket glada över att kunna dela ut människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award 2022 till Annika Svensson. Hon har under många år och med stort engagemang arbetat för att bekämpa sexualbrott, prostitution, människohandel och våld mot kvinnor. Genom samverkansarbetet Uppsala EU-samverkan mot utsatta och gärningspersoner med fokus på kvinnor och barn från EU, där många befinner sig i Sverige till följd av människoexploatering, har Annika visat på den goda kraften i samarbete. Hon är verkligen en värdig vinnare av årets Scandinavian Human Dignity Award och vi hoppas priset kan inspirera hennes fortsatta dedikerade arbete för utsatta kvinnors rättigheter och samverkan på olika nivåer i samhället.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2021

Scandinavian Human Rights Committee har beslutat att tilldela 2021 års pris till Maria Grahn Farley för hennes insatser för barns rättigheter.

MOTIVERING
Vi är mycket glada över att kunna dela ut människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award 2021 till Maria Grahn Farley för hennes insats för barns rättigheter. När FN:s konvention för barns rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020, var det ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter. Maria har under många år gjort en framstående insats på området, inte minst genom sin viktiga rättsliga kommentar till Barnkonventionen. Vi har haft förmånen att samverka kring seminarier och en rapport om människohandel med fokus på barns rättigheter. Maria är verkligen en värdig vinnare av Scandinavian Human Dignity Award.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2020

Vi är mycket glada över att kunna dela ut människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award 2020 till Bryan Stevenson och organisationen Equal Justice Initiative för deras enorma insatser för att främja rättvisa, mänskliga rättigheter och människovärd. Bryan Stevenson är en verklig pionjär och hans engagemang för att ingjuta hopp i de till synes “hopplösa” fallen och främja människovärde och mänskliga rättigheter för utsatta människor som dömts till dödsstraff är mycket hedervärda. Bryan Stevenson och EJI har gjort en enorm insats i sin kamp för de orättvist dömda och i sitt arbete ger de en röst till dem som inte kan höja sin egen röst. Bryans värdegrundade arbete och hans kamp mot systemisk orättvisa och hans djärva ställningstagande för rättvisa, sanning och barmhärtighet är en stor inspiration för oss i vår kamp för mänskliga rättigheter och rättvisa i Skandinavien och Europa.

Bryan Stevensons respons (översatt)
Jag är oerhört hedrad av att motta Scandinavian Human Dignity Award, jag har haft förmånen att spendera tid med den tidigare vinnaren av priset, Dr Denis Mukwege och känner till hans anmärkningsvärda arbete i Afrika och att vara i sällskap med människor som har gjort sådana extraordinära saker är djupt meningsfullt och mycket ödmjukande. Jag är en del av en tradition av människor som bär på övertygelsen att vår tro måste göras verklig i det vi gör och uttryckas i människor liv vars mänsklighet och människovärde inte erkänns. Jag mottar priset inte bara som en bekräftelse för vad jag gör, utan som en bekräftelse av de människor jag tjänar. Jag mottar priset för de fördömda som väntar på avrättning runt om i världen, för de som får höra att deras liv inte har någon mening eller syfte eller värde så de sätts i fängelse för evigt, för de barn som fick sin barndom borttagen för att de ansågs vara vuxna trots att de är 13 eller 14, för de kvinnor som har fått höra att deras kamp mot våld och övergrepp är irrelevant när de faller ner, responderar eller reagerar, och för de fattiga som ofta känner att de är mindre värdefulla och mindre viktiga. Det är i dessa samhällen och detta sammanhang som mitt liv och mitt arbete har betydelse och det är denna typ av erkännanden som gör det arbetet ännu mer anmärkningsvärt, så jag är tacksam till organisationen och nätverket av jurister, advokater och aktivister runt om i Skandinavien och Europa som tyckte att det var värdefullt att erkänna vårt arbete i Amerika med EJI, jag är mycket hedrad.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2019

Scandinavian Human Rights Committee har beslutat att tilldela 2019 års pris till Maria Bergström Gustin som varit initiativtagaren till konvertitutredningen, en kartläggning och rapport som omfattar 619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018.

MOTIVERING
Maria har gjort en gedigen insats för att sammanställa och samordna hela utredningen, hon är mycket kompetent och engagerad, hon har visat mod och stort rättspatos och hon är verkligen en värdig vinnare av årets människorättspris

– Jag är mycket tacksam och rörd över priset och det inspirerar till fortsatt arbete, för frågan är långt ifrån löst. Kristna konvertiter utvisades senast i oktober 2019 till ett land där de riskerar livet. Jag vill dela priset med alla medförfattare och övriga inblandade i Konvertitutredningen och med organisationen #rättilltro, totalt över 90 personer, men också med alla konvertiter som inte blir bedömda som trovärdiga i sin kristna tro genom asylprocessen. Arbetet för att förändra deras situation fortsätter, med Konvertitutredningen som bas, och detta pris är ett viktigt kvitto på frågans allvar. Ett varma tack för det stora förtroendet, säger Maria själv om priset.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2018

Scandinavian Human Rights Committee har beslutat att tilldela 2018 års pris till organisationen International Justice Mission (IJM) för deras arbete med att bekämpa människohandel och främja mänskliga rättigheter globalt.

MOTIVERING
International Justice Mission är den största internationella anti-traffickingorganisationen i världen, och de arbetar för att främja rättvisa och skydda offren för människohandel. IJM ger en röst till tusentals offer för trafficking som inte kan höja sin egen röst och organisationens handlingar talar högre än deras ord. IJM:s unika uppdrag, att erbjuda juridisk hjälp till fattiga och utnyttjade individer som varit offer för människohandel, i kombination med deras starka engagemang för att främja brottsbekämpning, har resulterat i att de räddat fler än 45 000 människor från slaveri och andra former av våld och hjälpt lokala myndigheter att gripa mer än 3500 misstänkta förövare och gärningspersoner. Det stora teamet av jurister, brottsutredare, socialarbetare och talespersoner, utgör en global kraft för att skydda och försvara mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet över helai världen – och de är verkligen värdiga vinnare av årets pris

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2017

Scandinavian Human Rights Committee har beslutat att tilldela 2017 års pris till verksamhetsansvariga vid Frälsningsarméns skyddade boenden för kvinnor som utsatts för människohandel, övergrepp och exploatering.

MOTIVERING
Scandinavian Human Rights Lawyers har under se senaste åren samarbetat med Frälsningsarméns skyddade boenden och på nära håll sett hur de praktiska hjälpinsatserna bidrar till att några av samhällets mest utsatta får en möjlighet till skydd, stöd och upprättelse. Frälsningsarmén arbetar även förebyggande genom att sprida information och skapa medvetenhet och har tagit fram ett mycket bra utbildningsmaterial. De bedriver även uppsökande verksamhet, vilket är mycket viktigt, eftersom många offer för människohandel inte vågar anmäla de brott de utsatts för till polisen. Vi är mycket glada över samarbetet med Frälsningsarmén och över att kunna tilldela de verksamhetsansvariga vid de skyddade boendena för offer för människohandel Scandinavian Human Dignity Award 2017.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2016

2016 års vinnare av priset Scandinavian Human Dignity Award är Dr. Denis Mukwege, chefsläkare vid Panzisjukhuset i östra DR Kongo, där tiotusentals kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld har fått vård. Dr. Mukwege är världskänd för sitt arbete för våldtagna kvinnor och har utmanat både FN och världssamfundet och blivit en talesperson för krigets offer i Kongo.

MOTIVERING
Priset går till Dr. Denis Mukwege för hans arbete för att bekämpa sexuellt våld och stärka kvinnors människovärde och mänskliga rättigheter. Dr. Mukwege ger en röst till de utsatta och till dem som inte kan tala för sig själva. Han försvarar de försvarslösa och ger dem verktyg att bekämpa rädslan för våld och förtryck. Dr. Mukwege har sagt att det är i kristider som varje samhälle har störst ansvar för att skydda mänskliga rättigheter. Hans egna samhällsinsatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter gör honom till en värdig vinnare av årets pris.


SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2015

Scandinavian Human Dignity Award 2015 delades ut till Lars Adaktusson.

MOTIVERING
Priset går till Lars Adaktusson för hans arbete för mänskliga rättigheter och i synnerhet för förföljda kristna. Lars Adaktusson har utmanat både EU och den svenska regeringen att öppna ögonen och ta ansvar för den förföljelse av kristna som pågår runtom i världen. Han har genom Europaparlamentets grupp för kristna i Mellanöstern uppmanat FN:s generalsekreterare och säkerhetsrådet att vidta åtgärder för en fredad zon för förföljda kristna och har varit en viktig drivkraft till initiativ i Europaparlamentet och till en resolution om fredade zoner i norra Irak för kaldéer/assyrier/syrianer. Hans insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter gör honom till en värdig vinnare av årets pris, säger Ruth Nordström, ordförande för Scandinavian Human Rights Committee

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2014

2015 års vinnare av priset Scandinavian Human Dignity Award är Council of Europe Rapporteur José Mendes Bota för hans ansträngningar för att bekämpa människohandel i Europa.

– “I am very honored to receive this year’s Scandinavian Human Dignity Award. On my fact finding visit to Sweden preparing for the Council of Europe report on trafficking, I met a number of authorities, stakeholders and organizations, including the Scandinavian Human Rights Lawyers. I also met with Mrs Ruth Nordstrom at the Council of Europe in Strasbourg before the end of the writing of the report, and we compared the Swedish model with the situation in other European countries. There is a clear link between prostitution and trafficking in persons and prohibiting the purchase of sexual services is an important tool for combating human trafficking,” Mr Mendes Bota said.

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD 2013

THE SCANDINAVIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE chose to honor Ms Elise Lindqvist for her efforts to combat the commercial sexual exploitation of women in Sweden by granting her the Scandinavian Human Dignity Award 2013.

MS ELISE LINDQVIST has dedicated her life to protecting women from all forms of commercial sexual exploitation, enabling them to enjoy their fundamental rights and freedoms.

Kommittén

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSKOMMITTÉN erkänner exceptionella insatser avseende försvaret av mänsklig rättigheter och människovärde, genom det internationella priset Scandinavian Human Dignity Award.

KONTAKT: info@scandinavianhumanrightscommittee.org

Ledarmöter i Kommittén

Ruth Nordström – Advokat & VD Ruth Nordström har en juristexamen från Uppsala universitet och är specialiserad inom internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Rebecca Ahlstrand – Jur kand Rebecca Ahlstrand har en juristexamen från Uppsala univeristet och är specialiserad inom medicinsk rätt, mänskliga rättigheter, humanitär rätt och asylrätt.

Reinhold Fahlbeck – Professor emeritus i arbetsrätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Kjell O Lejon – Fil. Dr och Teol. Dr, professor i teologi och religionsstudier vid Linköpings universitet. Före sina doktorsstudier i kyrkohistoria vid Lunds universitet blev Leijon Fil Dr i religionsstudier vid University of California.

Marianne Lidskog – Tidigare tjänsteman vid Utrikesdepartmentet och numera aktivt verksam inom diakonin i S:t Clara kyrka i Stockholm.

Elise Lindqvist – Ansvarig för Malmskillnadsteamet, författare och en uppskattad talare. Under 20 år har Elise Lindqvist utifrån det diakonala arbetet i St:a Clara kyrka i Stockholm arbetat på Malmskillnadsgatan i Stockholm för att hjälpa kvinnor i gatuprostitution. Hennes långsiktiga mål är att ingjuta hopp till de kvinnor som går på gatan och hjälpa dem ut ur prostitution och människohandel. Elise Lindqvists livsberättelse finns porträtterad i henne självbiografi, “Ängeln på Malmskillnadsgatan”, författad i samarbete med Antima Linjer. Elise Lindqvist mottog priset Scandinavian Human Digntity Award 2013.

Carl Falck – Juridisk arbetsrättsexpert som i över 40 år arbetat med arbetsrättsliga frågor i olika fackförbund.