018-750 52 11
018-750 52 11

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodetvister eller andra krav som en konsument riktar mot advokat eller advokatbyrå med anledning av en advokattjänst. Konsument är i detta sammanhang en fysisk person, som handlar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. En advokattjänst innebär en tjänst som utförts av advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.

För att kunna vända sig till Konsumenttvistnämnden måste du först försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr. Mer information finns på https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.