018-750 52 11
018-750 52 11

Familje- och socialrätt

Skandinaviska Människorättsadvokaterna biträder våra klienter vid tvister angående familjerättsliga förhållanden som vårdnad och umgänge.

Vi bistår även klienter inom socialrättens och förvaltningsrättens område som ärenden som aktualiserar LVU (vård av unga), LVM (vård av missbrukare), LPT (psykiatrisk tvångsvård) och LRV (rättpsykiatrisk vård, p.g.a brott).

Gäller ditt ärende skilsmässa, vårdnad, hemvist eller kontakt med barn?

Skandinaviska människorättsadvokaterna företräder regelbundet klienter i familjerättsliga ärenden. Vi kan hjälpa dig om du har frågor om exempelvis skilsmässa, eller om ditt ärende rör vårdnad- boende eller umgänge med barn. Oavsett om det gäller en förändring i den juridiska vårdnaden, barnets boende, eller om du vill ha en förändring i umgänget, kan vi hjälpa dig att förhandla fram eller processa med din motpart på ett sätt som tillvaratar dina rättigheter på bästa sätt.

Tveka inte att ringa eller maila till oss om du har frågor som rör ditt äktenskap, dina barn, eller andra familjerättsliga ärenden. Vi vill ge dig råd och hjälpa dig i den process som ligger framför och vi kan även informera dig vilka möjligheter som finns att söka ersättning genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller, om du saknar en försäkring, vilken rätt du har att få rättshjälp. Skandinaviska människorättsadvokaterna hjälper dig genom hela processen och ger dig det stöd som du behöver i en ofta komplicerad och svår situation.

Eftersom vi har särskild kompetens i internationell privaträtt och frågor som rör gränsöverskridande familjeärenden eller bortförande av barn, kan vi även företräda dig som har ett privaträttsligt ärende med internationell anknytning. Vi har även erfarenheter av bortföranden av barn till andra länder.

LVU: Har ditt barn omhändertagits av sociala myndigheter?

Vi företräder regelbundet klienter vars barn har omhändertagits av sociala myndigheter. Vårt mål är att stötta och stödja dig som förälder i processen som följer ett omhändertagande och ge dig bästa möjliga råd och biträde. Att få sitt barn omhändertaget innebär en inskränkning av en grundläggande rättighet. Eftersom vi har särskild kompetens i mänskliga rättigheter, som rätten till privat- och familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen, kan vi på ett unikt sätt lyfta fram dina rättigheter som förälder i processen. Tveka inte att höra av dig om du står inför ett potentiellt beslut om omhändertagande eller om ditt barn redan har omhändertagits. Vi kan även hjälpa dig att påbörja en hemtagningsbegäran.

Du kan i många fall önska någon av våra advokater som offentligt biträde och kostnaderna för ditt juridiska biträde bekostas då av staten.
Tveka inte att ringa eller maila till oss om du har frågor som rör ditt äktenskap, dina barn, eller andra familjerättsliga ärenden. Vi vill ge dig råd och hjälpa dig i den process som ligger framför och vi kan även informera dig vilka möjligheter som finns att söka ersättning genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller, om du saknar en försäkring, vilken rätt du har att få rättshjälp. Skandinaviska människorättsadvokaterna hjälper dig genom hela processen och ger dig det stöd som du behöver i en ofta komplicerad och svår situation.

Kontakta oss

Jag har tagit del av och godkänner Människorättsadvokaterna Allmänna Villkor och hur personuppgifter hanteras(Obligatoriskt)