018-750 52 11
018-750 52 11

EU Projekt

Skandinaviska männikorättsadvokaterna är partner i flera EU-projekt. Vår medverkan i dessa projekt började när vi “bara” var en ideell förening och fortsätter än idag.

SAMARBETE I TVÄRVETENSKAPLIGA nationella och transnationella nätverk är viktigt för oss i vårt arbete. Genom EU-projekten underlättas samarbetet mellan myndigheter, jurister och icke-statliga organisationer för att möjliggöra bättre tillgång till rättssystemet och utforma och främja en transnationell rättshjälpsstrategi i och mellan ursprungs- och destinationsländer. Vi arbetar också med att konsolidera överförbar kunskap och att dela med oss av bästa praxis från olika länder.

Nedan finns några av de EU projekt vi varit delaktiga i:

Strenghtening Multidiciplinary Cooperation to Ensure an Effective Referral, Assistance, Rights Protection for Victims of Human Trafficking

Mars 2017 – November 2019
Målet med detta projekt var att stärka tvärvetenskapligt samarbete för att säkerställa en effektiv remittering, hjälp, rättighetsskydd för offer för människohandel och för att förbättra offren för människohandelshjälp under rehabiliteringsprocessen och tillgången till deras rättigheter. Att utforma och främja en gränsöverskridande strategi för rättshjälp i / mellan olika ursprungsländer.
Vill du veta mer om detta projekt?

Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation

November 2017 – Juni 2019
Mål
Målet med detta projekt var att stärka offrens ställning inom rättsväsendet genom utbyte av bästa praxis och överföring av expertis samt gränsöverskridande nätverk. Under projektet kommer partnerna att utforma och främja verktyg som säkerställer att våldsoffer får hjälp och känner till sina rättigheter när de får tillgång till rättsväsendet.
Vill du veta mer om detta projekt?

Enhance Professionals’ Knowledge for a Sustainable Refugees’ Integration

Februari 2017 – Juni 2018
Mål
Målet med detta projekt var att öka antalet hälso- / juridiska / sociala yrkesverksamma som kan tillhandahålla specialiserat bistånd på ett kulturellt känsligt sätt till flyktingarna, stärka tvärvetenskapligt samarbete mellan hälso- och juridiska yrkesverksamma inom EU, säkerställa överföring av kunskap, bästa metoder för inkluderande integrationsprogram bland flera EU-länder, förbättrar integrationsprocessen för flyktingarna i EU: s värdsamhälle.
Vill du veta mer om detta projekt?

Strenghtening Legal Knowledge for a Better Protection of Victims of Human Trafficking Rights in the Judicial Proceedings

November 2016 – Maj 2018
Mål
Målet med detta projekt var att stärka rumänska och bulgariska advokaters juridiska kunskap, samarbete med åklagare och domare för att skydda offer för människohandel i domstolsförfarandet enligt EU: s normativa handlingar och öka kunskapen om olika rättssystem bland medlemsstaterna (Rumänien -Bulgarien-Sverige-Tyskland).
Vill du veta mer om detta projekt?