018-750 52 11
018-750 52 11

Om oss

Skandinaviska Människorättsadvokaterna är en advokatbyrå som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa. 

Våra rötter går tillbaka till 2012 när 10 jurister och juriststudenter som brann för att göra skillnad för människor och jobba med mänskliga rättigheter, grundade den ideella föreningen Scandinavian Human Rights Lawyers. Vi började tillsammans att hjälpa individer ideellt och fokuserade på frågor som människohandel, migration och asyl, vilket sedan utvecklades till olika EU projekt under 2015. Sedan dess har vi varit svenska experter i fyra EU-projekt, finansierade av EU-kommissionen, om människohandel och migration. Målet är att jobba med partners över hela Europa för att tillsammans komma fram till vad som är ”best-practice” och därmed främja mänskliga fri- och rättigheter.

Advokatbyrån Skandinaviska Människorättsadvokaterna är i dag en humanjuridisk byrå med fokus på mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, socialrätt, arbetsrätt och stöd till brottsoffer genom uppdrag som målsägandebiträden.

Vi erbjuder biträde i juridiska frågor för både företag, organisationer och privatpersoner. Vi bevakar våra klienters intressen på bästa sätt genom effektiv och kompetent handläggning.

Vi har ett stort nätverk av advokater i Skandinavien, Europa och globalt och anordnar också föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar och temadagar om mänskliga rättigheter.

Anlita oss

Vad kostar det?
Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normallfallet utgår vi från ett bestämt timarvode.

Rättskydd kan sökas genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd.

Rättshjälp är en del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp.

Skandinaviska Människorättsadvokaterna AB

Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11
Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99
E-mail: info@mradvokaterna.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram