018-750 52 11
018-750 52 11

Arbetsrätt och arbetstillstånd

Skandinaviska Människorättsadvokaterna hjälper företag, arbetstagare och organisationer i arbetsrättsliga angelägenheter rörande bland annat rekrytering, uppsägning och avsked från anställning. Dessutom hjälper vi arbetstagare och arbetsgivare i processen kring att söka arbetstillstånd samt ansöka om att förlänga tidigare beviljade arbetstillstånd.

Arbetsrätt

Våra advokater har specialkompetens inom arbetsrätt och hjälper arbetsgivare och arbetstagare med arbetsrättsliga ärenden. Är du inte medlem i facket eller vill du istället bli företrädd av ett professionellt juridiskt ombud så kan du boka en tid för en inledande juridisk bedömning.

Är du arbetsgivare och önskar en juridisk bedömning av möjligheterna till att genomföra en uppsägning eller avskedande, är du välkommen att boka in ett första möte.

Arbetstillstånd

För att få arbeta i Sverige krävs det i de flesta fall att du har beviljats arbetstillstånd i Sverige. Att ansöka om arbetstillstånd kan ibland upplevas krångligt och byråkratiskt. Vi hjälper regelbundet klienter och deras arbetsgivare i processen kring att söka arbetstillstånd samt ansöka om att förlänga tidigare beviljade arbetstillstånd. Vi kan ge juridisk rådgivning kring de krav som ställs på såväl arbetsgivaren som den enskilde. Att ta stöd och hjälp från en erfaren advokat bidrar ofta till en snabbare ansökningsprocess genom att ansökan blir komplett och korrekt gjord från början, vilket gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Om du tidigare arbetat under din asylprocess i Sverige med sk AT-UND (undantag från arbetstillstånd) och fått avslag på din asylansökan, kan vi hjälpa dig att ansöka om spårbyte. Huvudregeln för att beviljas arbetstillstånd är att ansökan ska ha lämnats in och beviljats före inresan till Sverige, men det finns några undantag, exempelvis vid spårbyte.

Kontakta oss

Jag har tagit del av och godkänner Människorättsadvokaterna Allmänna Villkor och hur personuppgifter hanteras(Obligatoriskt)