018-750 52 11
018-750 52 11

FN:s kommitté mot tortyr fäller Sverige för fjärde gången på kort tid

Fotograf: Erika Linnea Persson

För fjärde gången på kort tid fälls Sverige i FN:s kommitté mot tortyr för överträdelse av FN:s konvention mot tortyr (se beslut A.A.S. et al mot Sverige (937/2019)). Ärendet rör en familj som anses riskera att utsättas för tortyr om de utvisas till hemlandet Afghanistan. Familjen har företrätts av advokat Rebecca Ahlstrand och advokat Ruth Nordström hos Skandinaviska Människorättsadvokaterna, som lämnade in klagomål för familjen till FN:s kommitté mot tortyr redan år 2019. Målet rör frågor om risk för förföljelse på grund av apostasi och konversion, men också på grund av risk för hedersvåld i hemlandet.

FN:s kommitté mot tortyr anser att p.g.a. familjens exponering för flera riskfaktorer skulle de möta allvarliga negativa konsekvenser i ursprungslandet vilket skulle kunna leda till allvarlig och irreparabel skada.

- Afghanistan är ett av världens farligaste länder för en apostat och konvertit. FN:s kommitté mot tortyr anser att svenska myndigheter inte beaktat den fördjupade tro som våra huvudmän kan ha genomgått sedan den initiala avslaget 2017 och att man inte heller beaktat att situationen för konvertiter i Afghanistan försämrats. Vi ser allvarligt på de brister som fortfarande förekommer i utredningar kring trosövertygelse hos svenska myndigheter, och gläds därför särskilt över ytterligare ett angeläget beslut från FN:s kommitté mot tortyr, säger advokaten Rebecca Ahlstrand. 

-Av beslutet framgår att FN:s kommitté mot tortyr anser att svenska migrationsmyndigheter har misslyckats med att göra en individualiserad bedömning av den personliga och verkliga risk som familjen skulle möta i Afghanistan. Kommittén kritiserar även att samtliga skyddsgrunder och riskfaktorer, bland annat konversionen, inte prövats tillsammans i en helhetsbedömning och i ljuset av den aktuella situationen i hemlandet, säger advokaten Ruth Nordström.

- Kommittén lyfte särskilt att staten är skyldig att göra en individuell och sammanvägd bedömning av de många riskfaktorerna i ärendet och att det bedömdes försvårande att familjen riskerade att bli måltavlor för hedersvåld i hemlandet, av en av de klagandes tidigare make som hotat familjen. Det ansågs således finnas ett överhängande hot om hedersvåld mot familjen, säger advokaten Rebecca Ahlstrand.

- FN:s kommitté mot tortyr anser att utvisning av familjen är oförenligt med Sveriges skyldigheter enligt artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr om svenska myndigheter fortgår med utvisningen av våra klienter med stöd av de beslut som finns. Kommittén ger den svenska regeringen 90 dagar för att meddela dem vilka åtgärder man vidtagit med anledning av beslutet, säger advokaten Ruth Nordström.

Beslutet kan du läsa här.