018-750 52 11
018-750 52 11

Jacques Mwepu vinnare av Scandinavian Human Dignity Award 2023

24 november 2023

Under vårt seminarium den 20 november med temat om hur vi motverkar våldet hade vi förmånen att dela ut människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award 2023 till Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten och tidigare kriminalvårdsrådgivare vid FN:s fredsbevarande insats i Elfbenskusten.

- Vi är mycket glada över att kunna dela ut Scandinavian Human Dignity Award 2023 till Jacques Mwepu, säger Ruth Nordström, advokat och grundare för Skandinaviska Människorättsadvokaterna och ordförande för Skandinaviska Människorättskommittén.

Som förespråkare för en human kriminalvård där uppdraget är att motivera intagna till behandling och förhindra återfall i brottslighet har Jacques Mwepu under många år stått upp för varje människas inneboende värde och mänskliga rättigheter. Jacques Mwepu har som chef för Kumlaanstalten verkat för att behandla de intagna med värdighet och värna deras integritet. Genom hans föredömliga ledarskap förespråkar han behandling och rehabilitering av dömda och har inspirerat och synliggjort de goda resultaten av behandlingsarbetet där 70% av klienter som lämnar Kriminalvården och Kumlaanstalten inte återfaller i brottslighet. Framför allt förmedlar han hoppet och tron på varje enskild människa.

- "Jag är så glad och emotionellt rörd att hedras med ett så fint och stort pris som jag tillägnar all personal på Kumlaanstalten, säger Jacques Mwepu. För mig är det en positiv överraskning att få det internationella priset Scandinavian Human Dignity Award som tidigare har delats ut till bland annat nobelprisvinnaren och läkaren Denis Mukwege och människorättsadvokaten Bryan Stevensson, två dedikerade fighters for human dignity.

Det är med djupaste ödmjukhet som jag tackar kommittén som utsett mig som vinnare av 2023 års Scandinavian Human Dignity Award. Jag ser det som ett ljus i novembers mörker som kännetecknats av elände både här hemma och runt om i världen. Den bistra vardagen påminner oss om vår skyldighet att vara mänskliga. I dessa tider är våra val avgörande för framtiden. Vi lever i ett samhälle som domineras av en hård kriminalpolitisk debatt som inte lämnar utrymme till oliktänkande i frågan om brott och straff, med ideologisk hållning av Kriminalvårdens framtid. Ett paradigmskifte enligt det mantra vi får höra dygnet runt. Att Människorättsadvokaterna lade märke till vårt engagemang för en human kriminalvård inspirerar att fortsätta verka för ett arbetssätt som hanterar intagna med värdighet och bevakar deras integritet och rättigheter.

Vi tror på människans förmåga till förändring, en stabil värdegrund som stärker Kriminalvårdens ”bättre ut vision”. Vi har bevis på att våra insatser gör skillnad, att vi förebygger återfall och gör Sverige säkrare och tryggare."

Prisutdelningen ägde rum den 20 november i Uppsala i samband med seminariet Så motverkar vi våldet. Huvudtalare under seminariet var förutom årets prisvinnare även åklagare Lisa dos Santos och Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD).

Efter presentationerna arrangerades ett panelsamtal med talarna samt flera medverkande från både civilsamhälle och myndigheter. Representanter från Polismyndigheten, NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialtjänst, Svenska kyrkan, Kyrkornas Världsråd med kampanjen Thursdays in Black med fokus på genusbaserat våld, rektor på en skola i ett utsatt område i Uppsala (Gottsunda), Humana och forskare deltog i panelsamtalet.