018-750 52 11
018-750 52 11

Seminarium - Så motverkar vi våldet

8 november 2023

Tid? 20 november kl. 10-12

Plats? Guldsalen på Katedralkaféet vid Uppsala Domkyrka, Uppsala

Anmälan: https://forms.office.com/e/BEPhKJh8BA

Den 20 november i Uppsala kl. 10-12 bjuder vi in, tillsammans med U-FOLD, Uppsala Universitet och Svenska kyrkan, till ett seminarium på temat ”så motverkar vi våldet” med efterföljande lunch i Guldsalen på Katedralkaféet vid Uppsala domkyrka. Huvudtalare på seminariet är Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten, åklagaren Lisa dos Santos och professor Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD).

Efter presentationerna arrangeras ett panelsamtal med talarna samt medverkande från bland annat Polismyndigheten, NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid, rektor på en skola i ett utsatt område i Uppsala (Gottsunda), Socialtjänsten, representant från Svenska kyrkan och kyrkornas världsråd och kampanjen Thursdays in Black med fokus på genusbaserat våld.

Presentationer:

10-10.20 Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)

10.20-10.40 Lisa dos Santos, åklagare och författare till boken ”Älskade bror, en rapport från gängvåldets Sverige”

10.40-11.00 Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten, som också tilldelas Scandinavian Human Dignity Award 2023

Panelsamtal 11-12:

Panel del ett 11.00-11.30

Nina Karlsson, polisinspektör Uppsala, arbetar med ungdomar, kriminalitet och drogrelaterade problem

Mina Gerges, diakon Svenska Kyrkan i Gottsunda församling

Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna

Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten

Lisa dos Santos, åklagare och författare till boken ”Älskade bror, en rapport från gängvåldets Sverige”

Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)

Bo Buhrman, behandlingschef Humana. Beteendevetare, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Panel del två 11.30-12.00

Sandra Pineda de Forsberg, forskare Zürich universitet, fredsutbildning med fokus på kombinationen konflikt, förhandlingskompetenser och perspektivtagande

Johanna Belachew, verksamhetschef Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Anders Göranzon, ambassadör för kyrkornas världsråds kampanj "Thursdays in Black" mot genusbaserat våld

Åsa Frödin, rektor Musiklådan skola i Gottsunda

Hilde Wiberg, Enhetschef Uppsala Ungdomsjour, Socialförvaltningen Uppsala kommun

Scandinavian Human Dignity Award

Efter panelsamtalet kommer vi få den stora äran att under en prisceremoni dela ut årets Scandinavian Human Dignity Award 2023 till Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten. Läs mer om prisvinnaren här!