018-750 52 11
018-750 52 11

Nytt beslut från FN:s kommitté mot tortyr - Sverige fälls

För tredje gången på kort tid har Sverige fällts i FN:s kommitté mot tortyr för brott mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr i målet N.R. mot Sverige (1047/2021). Den sökande som är en kristen konvertit från Afghanistan är klient till advokat Rebecca Ahlstrand, hos Skandinaviska Människorättsadvokaterna, som lämnade in ett klagomål för den sökande till FN:s tortyrkommitté.

- Svenska myndigheter ifrågasatte inte den sökandes berättelse om tidigare tortyr, men ansåg det inte visat att tortyren utförts av talibaner. FN:s kommitté mot tortyr ansåg att eftersom svenska myndigheter funnit sökanden tillförlitlig i övrigt, och han presenterat medicinskt underlag, var det inte rimligt att kräva att sökanden skulle presentera bevisning för att identifiera vem som utfört tortyren. De ansåg vidare att oavsett vem som utsatt sökanden hade svenska myndigheter inte i vart fall inte tillräckligt beaktat risken för återtraumatisering vid ett återvändande. Kommittén kritiserade återigen att Migrationsdomstolen inte återförvisat målet trots att det varit möjligt, vilket hade möjliggjort att samtliga riskprofiler då kunde ha vägts samman i en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av den förändrade situationen i Afghanistan, säger Rebecca Ahlstrand. 

- FN:s kommitté mot tortyr anser att en utvisning är oförenlig med Sveriges skyldigheter enligt artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr om svenska myndigheter fortgår med utvisningen av vår klient med stöd av de beslut som finns. Vi ser allvarligt på de brister som fortfarande förekommer i utredningar kring trosövertygelse, men även brister vad gäller bevisvärdering kring tortyrskador, hos svenska myndigheter, och gläds därför särskilt över det angelägna beslutet från FN:s tortyrkommitté, säger Rebecca Ahlstrand. 

Beslutet kan du läsa här.