018-750 52 11
018-750 52 11

Rapport om människohandel visar brister i skyddet i Sverige

23 oktober 2023

Fotograf: Erika Linnea Persson

Europarådets expertgrupp, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), har publicerat sin tredje utvärdering av Sveriges hantering av människohandelsoffer. Utvärderingar görs vart fjärde år av de länder som åtagit sig att följa Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

Skandinaviska Människorättsadvokaterna var några av de som konsulterades av GRETA gällande hur det ser ut i Sverige och vilka utmaningar som kvarstår i bemötandet av människor som utsatts för trafficking. 

  • Denna rapport fokuserar på behovet av fler åtgärder för att identifiera trafficking offer, framför allt bland barn, säger Ruth Nordström, advokat vid Människorättsadvokaterna.
  • Som konsulterande part fick Skandinaviska Människorättsadvokaterna chans att påtala bristen i att yrkesverksamma inom polisen som kommer i kontakt med barn som misstänks vara utsatta för människohandel inte har utbildning i att höra barn eller saknar utbildning och förståelse kring brottet trafficking om de omständigheter som följer. Dessutom påtalades den brist som observerats i att personer som utsatts för trafficking inte alltid fått tillgång till reflektionsperiod och återhämtning.
  • Det är viktigt ur ett barnrättsperspektiv när yrkesverksamma gör riskbedömningar i människohandelsärenden att uppmärksamma närstående barn. De barnen löper stor risk att utsättas för brott och är i stort behov av stöd, säger Ruth Nordström.
  • Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kränkning av människans värdighet och integritet. FN-organet UNICEF beräknar att så många som 1,2 miljoner barn blir utsatta för människohandel varje år. Enligt Europakommissionen bedöms resande och ensamkommande asylsökande barn vara i stor risk att utsättas för trafficking och exploatering i Sverige.
  • Statistiken över antalet barn som fallit offer är ofattbar, som man lätt kan bli förblindad av. Men bakom varje siffra står ett litet barn, en mamma, en syster, en familjemedlem. Det gäller att inte bli så ”härdad” att man bara ser siffror utan ser individerna bakom statistiken. Vi kan alla göra något för att ta ställning emot förtrycket och för att vara en röst för dem som inte kan höja sin egen röst, säger Ruth Nordström.

Rapporten finns tillgänglig på Europarådets hemsida:
Sweden: more efforts needed to identify victims of trafficking, including amongst children, and to prosecute traffickers - Action against Trafficking in Human Beings (coe.int)