018-750 52 11
018-750 52 11

Sverige fälls på nytt i FN:s tortyrkommitté för utvisning av konvertit från Afghanistan

15 augusti 2023

Fotograf: Victoria Runegrund

FN:s kommitté mot tortyr har i ett beslut meddelat att en utvisning av Skandinaviska Människorättsadvokaternas klient till Afghanistan skulle utgöra ett brott mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr. Kommittén har tidigare stoppat utvisningen efter ett klagomål från juristen Rebecca Ahlstrand.

- Det är svårt att beskriva glädjen; det har gått drygt tre år sedan klagomålet skickades in till FN:s kommitté mot tortyr, år 2020. Det är ostridigt att personer som konverterat till kristendomen riskerar dödsstraff och tortyr i Afghanistan, där förföljelsen av kristna är på en extrem nivå och situationen har förvärrats sedan Talibanernas maktövertagande. Ändå har inte svenska myndigheter säkerställt att vår klient fått en individuell sakprövning av sin konversion, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

-Av beslutet framgår att FN:s kommitté mot tortyr anser att svenska migrationsmyndigheter har misslyckats med att göra en individualiserad bedömning av den personliga och verkliga risk som den klaganden skulle möta i Afghanistan. Kommittén kritiserar även att samtliga skyddsgrunder och riskfaktorer, bland annat konversionen, inte prövats tillsammans i en helhetsbedömning och i ljuset av den aktuella situationen i hemlandet. Svenska myndigheter anses också ha brustit i att tillräckligt beakta risken för tillskriven apostasi och de hot som sökande mottagit, säger Rebecca Ahlstrand. 

- FN:s kommitté mot tortyr anser att utvisningen är oförenlig med Sveriges  skyldigheter enligt artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr om svenska myndigheter fortgår med utvisningen av vår klient med stöd av de beslut som finns. Kommittén ger den svenska regeringen 90 dagar för att meddela dem vilka åtgärder man vidtagit med anledning av beslutet. Vi ser allvarligt på de brister som fortfarande förekommer i utredningar kring trosövertygelse och konversion hos svenska myndigheter, och gläds därför särskilt över det angelägna beslutet från FN:s tortyrkommitté, säger Rebecca Ahlstrand.

Beslutet kan du läsa här.