018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna bjuder in till ett seminarium om kristna konvertiters situation i asylprocessen

Skandinaviska Människorättsjuristerna bjuder in till ett seminarium om kristna konvertiters situation i asylprocessen

Kristna konvertiter i asylprocessen  rättssäkert behandlade eller utvisade till dödsstraff?

Det har blivit alltmer uppenbart att det finns synpunkter på hur kristna konvertiter från islam behandlas i asylprocessen i Sverige. På detta seminarium frågar vi oss: hur ser den samlade bilden ut – och vad kan och bör göras åt det, och av vem? 

Nu bjuder vi in till ett seminarium om detta. Seminariet äger rum fredagen den 29 november kl 11:00-13:00 i Gamla universitetshusets sal VIII (8) på Biskopsgatan 3 i Uppsala.

Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl 10:30. Antalet platser är begränsat och anmälan av närvaro (obligatorisk) görs genom nedan anmälningsformulär senast den 20 november. Först till kvarn gäller!  

PROGRAM

10:30-11:00              Kaffe och smörgås serveras utanför hörsal VIII (8)

11:00-11:05              Inledning

11:05-11:30              Kristna konvertiter i asylprocessen: rättssäkerhetsproblem i dagens system och initiativ för förändring - Ruth Nordström (Chefsjurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna), Maria Gustin Bergström (Civilingenjör och adjunkt), Ulrik Josefsson (Teologie doktor samt verksamhetsledare för Pingst Utbildning) presenterar konvertitrapporten från i våras

Christian Mölk (pastor, författare och Bibellärare) om Rätt till tros olika initiativ

11:30-11:40             En konvertits egna erfarenheter - Mastafa Mohammadrezai med Ruth Nordström (Skandinaviska Människorättsjuristerna)

11:40-11:50             Vad väntar vid återvändandet? Situationen för muslimska konvertiter till kristendomen i hemländerna - Peter Paulsson (generalsekreterare i Open Doors Sweden)

11:50-12:00             Konvertiter och Sverige – en historisk återblick - Anders Jarlert (teologie doktor och professor)

12:00-12:10             Religionsfrihetens förutsättningar - Ulf Jonsson (jesuitpater och professor)

12:10-12:20             Hur tänker en som ska döma? - Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), fd nämndeman i Migrationsdomstolen samtalar med Rebecca Ahlstrand (Skandinaviska Människorättsjuristerna) 

12:25-12:50             Vad säger lagstiftarna – vad kan och vill göras?

Samtalsrunda mellan företrädare för fem politiska partier i riksdagen: Arin Karapet (M), Paula Bieler (SD), Christina Höj Larsen (V), Annika Hirvonen Falk (MP) och Mikael Oscarsson (KD) under ledning av Thomas Idergard (Newmaninstitutet)

Seminariet arrangeras av Skandinaviska Människorättsjuristerna, Newman Institutet, Signum och #rättilltro

*Seminariet hålls på svenska och kommer inte att tolkas