018-750 52 11
018-750 52 11

Jur. Dr. Diana Amnéus publicerar forskningsrapport om konfliktrelaterat sexuellt våld för Scandinavian Human Rights Lawyers.

Scandinavian Human Rights Lawyers
19 oktober 2015 – PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


Jur. Dr. Diana Amnéus publicerar forskningsrapport om konfliktrelaterat sexuellt våld för Scandinavian Human Rights Lawyers.

Jur. Dr. Diana Amnéus är disputerad folkrättsjurist från Stockholms universitet (2008), fd. senior forskare vid Raoul Wallenberg Institutet i Lund (2009-2012) och lektor på Juridicum vid Uppsala universitet (2012).

Hon har tjänstgjort som senior folkrättsrådgivare på TIPH i Hebron (2012-2013), departementssekreterare på Utrikesdepartementet (1998-2000), folkrättsjurist på UNHCR i Ankara (1997), och Svenska Röda korset (1997).

Hennes forskningsområden innefattar folkrättsliga frågor kring fred och säkerhet, Responsibility to Protect/Ansvaret att skydda, mänsklig säkerhet, humanitär intervention och våldsanvändningsreglerna, Resolution 1325 och efterföljande FN resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, kvinnors mänskliga rättigheter och lagföring av konfliktrelaterat sexuellt våld.

- Jag har valt att publicera min forskningsrapport om konfliktrelaterat sexuellt våld för Scandinavian Human Rights Lawyers. Organisationens imponerande och övertygande praxis i internationell rätt står helt i överensstämmelse med skyddet av mänskliga fri- och rättigheter, säger Diana Amnéus.

- Scandinavian Human Rights Lawyers är en av få tillförlitliga människorättsorganisationer i Sverige som innehar en fullständig förståelse för och tolkning av den universella rätten till liv, den mest grundläggande och omistliga mänskliga rättighet som alla andra mänskliga rättigheter härleds ur. 

- Scandinavian Human Rights Lawyers arbete för mänskliga rättigheter inom varje område är av avgörande betydelse för utvecklingen av och främjandet av den mänskliga värdigheten och hållbara demokratiska samhällen i Skandinavien och Europa, säger Amnéus.  

Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers, hoppas forskningsrapporten kan få stor spridning:

- Scandinavian Human Rights Lawyers arbetar för att skydda offer för sexuellt våld och för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Diana Amnéus är en av Sveriges mest kompetenta forskare på området och vi är hedrade över att hon valt att publicera sin viktiga forskningsrapport för Scandinavian Human Rights Lawyers. Vi är övertygade om att den kan tjäna som ett viktigt underlag och inspiration för vidare forskning och debatt inom detta område.

Om forskningsrapporten:

Sexuellt våld fortsätter i snabb takt under och i efterdyningarna av många konflikter. Diana Anmnéus forskningsrapport undersöker och identifierar internationella normativa och straffrättsliga luckor i skyddet mot sexuellt våld och analyserar bristerna i samspelet mellan internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och internationell straffrätt. Författaren pekar på begränsningarna i definitionen för "brott mot mänskligheten" i internationella brottmålsdomstolens stadga och dess generella konsekvenser på det straffrättsliga ansvaret för sexuellt våld som begås av icke-statliga aktörer efter konflikter.

>> Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

För mer information kontakta:

Ruth Nordström, ordförande SHRL
E-post: info@shrl.eu eller ruth.nordstrom@shrl.eu
Telefon: +46 70-725 19 17