018-750 52 11
018-750 52 11

Människorättsadvokaten Bryan Stevenson mottar Scandinavian Human Dignity Award

I det tolvte avsnittet av Människorättspodden och i en intervju i TBN Nordic möter vi en av våra stora förebilder, människorättsadvokaten Bryan Stevenson, grundare av the Equal Justice Initiative, som kämpar mot systematisk rasism och för rättssäkra juridiska processer för dödsdömda, fattiga och marginaliserade grupper i USA. Filmen om hans liv, Just Mercy, med Michael B Jordan som huvudrollsinnehavare, fick ett starkt mottagande över hela världen och i Aftonbladets recension anges att den är ”passionerad, sorglig, upprörande och omöjlig att inte blir berörd av”.

Vi delar ut vårt pris Scandinavian Human Dignity Award till Bryan Stevenson och organisationen Equal Justice Initiative för deras enorma insatser för att främja rättvisa och mänskliga rättigheter och ställer frågan om hans syn på några av de ärenden vi arbetar med i Sverige. Vad tycker Bryan exempelvis om samvetsfrihet i vården och behandlingen av kristna konvertiter i asylprocessen i Sverige?

  • Bryan Stevenson är en verklig pionjär och hans engagemang för att ingjuta hopp i de till synes “hopplösa” fallen och främja människovärde och mänskliga rättigheter för utsatta människor som dömts till dödsstraff är mycket hedervärda. Bryan Stevenson och EJI har gjort en enorm insats i sin kamp för de orättvist dömda och i sitt arbete ger de en röst till dem som inte kan höja sin egen röst. Bryans värdegrundade arbete och hans kamp mot systemisk orättvisa och hans djärva ställningstagande för rättvisa, sanning och barmhärtighet är en stor inspiration för oss i vår kamp för mänskliga rättigheter och rättvisa i Skandinavien och Europa, säger Ruth Nordström.
  • Jag är oerhört hedrad över av att motta Scandinavian Human Dignity Award, jag har haft förmånen att spendera tid med den tidigare vinnaren av priset, Dr Denis Mukwege och känner till hans anmärkningsvärda arbete i Afrika och att vara i sällskap med människor som har gjort sådana extraordinära saker är djupt meningsfullt och mycket ödmjukande. Jag mottar priset inte bara som en bekräftelse för vad jag gör, utan som en bekräftelse av de människor jag tjänar. Jag mottar priset för de dömda som väntar på avrättning runt om i världen, för de som får höra att deras liv inte har någon mening eller syfte eller värde så de sätts i fängelse för evigt, för de barn som berövades sin barndom för att de ansågs vara vuxna trots att de är 13 eller 14, för de kvinnor som har fått höra att deras kamp mot våld och övergrepp är irrelevant när de faller ner, responderar eller reagerar, och för de fattiga som ofta känner att de är mindre värdefulla och mindre viktiga. Det är i dessa samhällen och detta sammanhang som mitt liv och mitt arbete har betydelse och det är denna typ av erkännanden som gör det arbetet ännu mer anmärkningsvärt, så jag är tacksam till organisationen och nätverket av jurister, advokater och aktivister runt om i Skandinavien och Europa som tyckte att det var värdefullt att erkänna vårt arbete i Amerika med EJI, jag är mycket hedrad, säger Bryan Stevenson, grundare av Equal Justice Initiative.

Läs mer om Scandinavian Human Dignity Award här: https://manniskorattsadvokaterna.se/https-manniskorattsjuristerna-se-scandinavian-human-dignity-award-2019-2/