018-750 52 11
018-750 52 11

Hur skall regeringen skydda religionsfriheten under pandemin?

I dag debatterar vi på Dagens Juridik. Sveriges tillfälliga pandemilag innehåller mycket omfattande inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter som religionsfrihet, och regeringen jämställer religionsutövande i lagrådsremissen med ett biobesök. Vi anser att det är icke-jämförbara företeelser och tyder på en begränsad förståelse av religionsfriheten absoluta och grundläggande karaktär. Nyligen har den amerikanska Högsta domstolen gett sammankomster för religionsutövning, såsom kyrkor, synagogor och moskéer, en särställning och gentemot mot covid-19 restriktioner, en högre stående ställning. Redan tidigare under år 2020 har bland annat Tysklands högsta juridiska instans, den konstitutionella domstolen, upphävt ett totalförbud mot religiösa sammankomster under pandemin, och konstaterade att undantag kunde beviljas om tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika infektion. Regeringen bör se över om de begränsningar som tillämpas idag är icke-diskriminerande och om grundläggande fri- och rättigheter som religionsfriheten, respekteras i den utsträckning som krävs. Just nu pågår ett upprop för att ge religiösa sammankomster större frihet och kyrkor lättade restriktioner. Som USA:s Högsta domstol konstaterade i sitt domslut: ”Även mitt under en pandemi kan inte grundläggande rättigheter som religionsfriheten glömmas bort”.

Läs artikeln här: https://www.dagensjuridik.se/debatt/hur-skall-regeringen-skydda-religionsfriheten-under-pandemin/