018-750 52 11
018-750 52 11

Europadomstolen stoppar Migrationsverkets beslut om avvisning av människohandelsoffer

Europadomstolen har förbjudit Sverige att avvisa en mor och hennes dotter som varit offer för människohandel.

img_4012_600pxDen 28-åriga mamman och hennes lilla 6-åriga dotter är på flykt från människohandlare, som sålde mamman som sexslav i Italien. De satte en pistol mot dotterns tinning, tände cigaretter och brände henne på kroppen. Sedan våldtog de mamman medan hennes dotter tvingades titta på. Hon såg övergreppen och hur mamman slogs och misshandlades tills hon blödde. På grund av alla trauman slutade dottern äta, prata och leka och tvingades börja med blöja igen. Människohandlarna tog deras pass och papper, klippte av dem håret och hotade att döda dem. De har sagt att var än mamman gömmer sig så letar de efter henne och kommer döda henne och hennes dotter. De flydde till Sverige men Migrationsverket beslutade att skicka tillbaka dem till Italien, där de utsatts för människohandel.

– Europadomstolen har nu tillämpat den så kallade ”Rule 39” och tills vidare inhiberat avvisningen och beslutat att Sverige skall vidta vissa interimistiska åtgärder fram till den 19:e december, som att inhämta individuella garantier från Italien, säger Ruth Nordström, chefsjurist Scandinavian Human Rights Lawyers.

– Klagandena känner en välgrundad fruktan för sina liv och för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling samt slaveri i form av människohandel. Det finns en reell och överhängande risk för hot och våld från de personer som tidigare utnyttjat dem för människohandel samt hög risk för åter-traffickering om klagandena överförs till Italien. Eftersom de tidigare utsatts för traumatiska händelser och slaveri i Italien framkallar ett återvändande ångest och starkt trauma, säger Ruth Nordström.

– De brister som finns i Italiens asylförfarande och mottagningsvillkor gällande offer för människohandel, är av det slaget att det finns skäl att anta att det råder sådana systematiska brister som medför att sökande riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling vid en överföring dit. Av Europadomstolens praxis följer att när en familj med underåriga barn ska överföras till Italien i enlighet med Dublinförordningen måste det finnas garantier om att familjen kommer att tas emot på ett lämpligt sätt. Dessutom riskerar familjen att sändas vidare till ett tredje land, där ytterligare risk för kränkning föreligger, säger Ruth Nordström.