018-750 52 11
018-750 52 11

Upprop mot trafficking

Upprop mot trafficking

Den 18e oktober är det EU:s anti trafficking dag och människohandel uppmärksammas över hela EU. Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. I dag är närmare 40 miljoner människor offer för människohandel. Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål den mest utbredda formen för utnyttjande.

Det är lätt att förblindas av siffror och tänka att människohandel sker någonstans på en bordell i Asien, långt borta från oss. Men bakom varje siffra står en människa. Vi möter dem utanför ICA där de sitter och tigger med sina pappersmuggar. Vi ser dem arbeta på massage- eller nagelsalonger. Vi träffar dem i sällskap med någon på väg in på ett hotellrum i city. Vi träffar dem på Stockholms prostitutionsgata, Malmskillnadsgatan.

Vill Du agera mot människohandel? Gör din röst hörd här >>

Skandinaviska Människorättsjuristerna är svenska experter i flera EU-projekt mot trafficking och företräder offer för människohandel i juridiska processer. Under de senaste åren har vi uppmärksammat brister och luckor i lagstiftningen som gör att offer för människohandel inte garanteras det rättighetsskydd de enligt internationella konventioner bör ha. En sådan stor brist är att det i Sverige krävs en polisanmälan och ansökan från förundersökningsledare för att offer för människohandel skall få en så kallad reflektionsperiod, dvs en period med återhämtning för att komma loss ur människohandlarnas grepp och inflytande och kunna ta ställning till om de vågar samarbeta med polis, åklagare och andra myndigheter. Enligt internationella konventioner skall den här reflektionsperioden ges villkorslöst, dvs utan koppling till ett pågående brottmål. Europarådets Expertkommitté (GRETA) har riktat kritik mot Sverige för att inte leva upp till åtagandet om ovillkorlig reflektionsperiod och att tillgången till hjälp för offer för trafficking villkoras av samarbete i utredning av brottmål. Ofta befinner sig förövarna – människohandlarna i ett annat land och i utlänningslagen är reglerna om reflektionsperiod villkorade av att en förundersökningsledare kan inleda någon förundersökning, vilket inte är möjligt när brottet inte begåtts här.

Det är oerhört angeläget att offer för människohandel får en reflektionsperiod och att deras mänskliga rättigheter som slås fast i Europarådets traffickingkonvention respekteras.

Vi vänder oss därför till riksdagen, till Per Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med en vädjan om att tillämpa och genomföra alla delar av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och möjliggöra för misstänkta offer för trafficking att få en villkorslös reflektionsperiod enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna, svensk expert i EU-projekt mot trafficking

Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna, svensk expert i EU-projekt mot trafficking

Lovisa Njord Johansson, Strategic partnership and mobilization coordinator
Scandinavia, A21

Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan

Ja, jag stödjer Uppropet mot trafficking!