018-750 52 11
018-750 52 11

Asylsökande konvertiter möter en rättsosäker asylprocess

­­­­­­­­­­­­­Asylsökande konvertiter möter en rättsosäker asylprocess

En ny rapport visar att rättsprocesserna för asylsökande konvertiter ofta är godtyckliga och i strid med internationell rätt och mänskliga rättigheter. Det är tydligt att expertkunskap gällande konversion saknas hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen, vilket skapar godtyckliga bedömningar.

Två år efter att Konvertitutredningen presenterades, finns det fortfarande uppenbara brister i Migrationsverkets bedömningar av asylsökande konvertiter. Det slås fast i en uppföljande rapport som nu presenteras av Skandinaviska Människorättsjuristerna i samarbete med nätverket #rättilltro.

  • Det är utifrån vår analys tydligt att asylprocesserna för kristna konvertiter tyvärr fortfarande är godtyckliga och i strid med internationell rätt och mänskliga rättigheter,säger Ruth Nordström, LLM., Chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och medförfattare till rapporten.
  • Sedan Konvertitutredningen har det skett både en positiv och negativ utveckling. Visserligen ställer Migrationsverkets handläggare vid asylutredningen inte längre lika höga kunskapskrav som innan Konvertitutredningen presenterades men däremot finns det numera en överbetoning på krav på känslomässiga resonemang kring konversionen. Migrationsöverdomstolens vägledande prejudikat ger ingen ingående vägledning kring hur en utredning av genuin konversion ska gå till. Här ger riktlinjer från FN:s flyktingorgan UNHCR betydligt mer vägledning, men tydliga brister i förhållande till dessa riktlinjer är fortfarande uppenbara, säger Ruth Nordström.
  • Skandinaviska Människorättsjuristerna har sedan Konvertitutredningen lämnat in 47 klagomål som rör asylsökande som bland annat har åberopat konversion som skyddsskäl. FN:s kommittéer har tagit upp 32 ärenden till prövning, varav i 15 av dessa klagomål har FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter beslutat att inhibera det svenska utvisningsbeslutet, vilket innebär att utvisningen stoppas. Detta kan indikera att det kan anses finnas risk för att det föreligger kränkningar av bland annat FN:s konvention mot tortyr, säger Ruth Nordström.

Läs hela rapporten här: https://manniskorattsadvokaterna.se/wp-content/uploads/2021/04/Konvertitutredningen-2.0.pdf

 För mer information, kontakta:

Ruth Nordström, Chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna
E-post: ruth.nordstrom@shrl.eu
Telefon: 070 725 19 17

 

Victoria Runegrund, Kommunikatör
E-post: victoria.runegrund@shrl.eu
Telefon: 076 085 15 40      

Bilder (Fotograf: Victoria Runegrund)

Ruth Nordström och Rebecca Alhstrand presenterar den juridiska analysen i Konvertitutredningen