Människorättsadvokaterna

Gratis möte

018-750 52 11

Människorättsadvokaterna
Gratis möte
Breaking: Europadomstolen stoppar utvisning

Breaking: Europadomstolen stoppar utvisning

Europadomstolen har förbjudit den svenska regeringen att utvisa en afghansk medborgare som ansökt om asyl i Sverige.

Europadomstolen har i målet tillämpat den så kallade ”rule 39” vilket innebär att om Europadomstolen får ett klagomål kan den besluta att en stat ska vidta vissa interimistiska åtgärder medan domstolen fortsätter sin prövning av målet.