018-750 52 11
018-750 52 11

Webbinarium om Konvertitutredningen och dess följdverkningar

VAD HAR HÄNT SEDAN KONVERTITUTREDNINGEN SLÄPPTES 2019?

Är den juridiska processen för asylsökande konvertiter rättsäker nu?

Vi vill bjuda in er till ett webbinarium lördagen den 10 april kl 10-12 där vi kommer att presentera en uppföljande rapport om vad som hänt sedan Konvertitutredningen publicerades i mars 2019. Vi kommer dessutom erbjuda utbildning gällande svensk juridisk praxis och rättspraxis från Europadomstolen och FN, samt ge konkreta förslag framåt. I webbinariet kommer du dessutom få svar på hur ni som kyrka bäst kan bistå asylsökande konvertiter.

För anmälan till webbinariet, klicka här.

 

Konvertitutredningen, vad har hänt de senaste två åren? 

Initiativtagaren till Konvertitutredningen,  Maria Gustin Bergström, ger en överblick över den uppföljande rapporten. Vilket genomslag har konvertitutredningen fått i Sverige och internationellt och hur är läget i dag?

FOKUS: HUR KAN NI STÖTTA KONVERTITER?

I det här webbinariet kommer ni dessutom få svar på hur ni bäst kan bistå asylsökande konvertiter från flera olika röster:

  • Chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand kommer svara på hur ni som kyrka bäst kan förbereda och bistå konvertiter i en rättsprocess ur ett juridiskt perspektiv samt svara på hur kriterierna för en äkta konversion bedöms.
  • Mark Beckenham, pastor och ordförande i Pingst Integrationsråd, kommer presentera det kursunderlag som Svenska kyrkan Bergsjön & Smyrnakyrkan skapat och genomfört på Migrationsverket i Västra Götaland samt några idéer kopplad till detta, samt hur Pingst Integrationsråd arbetar.
  • Bengt Sjöberg, ”Flyktingpastorn”, kommer berätta hur han hjälper församlingar att skriva utförliga intyg i rättsprocesser och hur församlingar kan hjälpa sökande att skriva en personlig berättelse om vägen till en kristen tro.
  • Pastor Christian Mölk från #rättilltro kommer ge ett anförande kring Bibelns syn på flyktingar.
  • Och slutligen kommer entreprenören och evangelisten Urban Widholm dela med sig om hur vi på kreativa sätt kan hjälpa dem som behöver klaga till FN.

VÄLKOMMEN!

Vill du ta del av Konvertitutredningen som kom ut 2019?