018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna hjälper offer för trafficking och människohandel

Vi hjälper offer för trafficking och människohandel

Trafficking och människohandel är vår tids slaveri och drabbar miljontals människor idag. Skandinaviska Människorättsjuristerna har tillsammans med partners från hela Europa engagerats i en internationell konferens om människohandel tillsammans med Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan. Elise har, sedan hon själv blev utsatt för sexuella övergrepp som barn och såldes till prostitution som tonåring, under 23 år hjälpt utsatta kvinnor i prostitution till ett nytt liv.

Den 20-24 maj medverkar vår chefsjurist Ruth Nordström i European Freedom Networks konferens i Rom, där fokus ligger på att stärka samarbetet mellan olika aktörer som kämpar mot trafficking och människohandel.