018-750 52 11
018-750 52 11

Utvisning av människohandelsoffer strider mot barnets bästa

https://youtu.be/Xeb44pOEzWg

Utvisning av människohandelsoffer strider mot barnets bästa

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy och hennes lille son Noa i en process om verkställighetshinder i ett asylärende. Bakgrunden i ärendet är att Joy utsatts för människohandel och i Grekland tillsammans med flera flickor satts i fångenskap och utnyttjats i prostitution under slavliknande förhållanden under ett år och fem månader. Joy försattes av människohandlarna i en stor skuld på 50 000 EUR och bevakades dygnet runt av fem hallickar. Hon utsattes för en massiv traumaexponering och för hot och våld både fysiskt och psykiskt. En av hallickarna och människohandlarna gjorde Joy gravid. Under en razzia mot bordellen lyckades Joy, som då var gravid i fjärde månaden, fly till Sverige, där hon födde hon sin lille son, Noa.

- Migrationsverket har beslutat att utvisa Joy och hennes lille son Noa. Vi anser att en utvisning skulle strida mot barnets bästa, mot Europakonvention samt Europarådets traffickingkonvention. Av utredningen i målet framgår att det föreligger en allvarlig hotbild både mot lille Noa och mot Joy och en stor risk att Joy utsätts för re-trafficking. För Noas fortsatta utveckling krävs att han inte utsätts för dödshot och det är absolut nödvändigt att Joy får tillgång till traumabehandling i Sverige, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Migrationsverket har i sitt beslut inte beaktat och tagit hänsyn till de nya omständigheter som framkommit i ärendet, inte heller intyg från Plattformen Civila Sverige mot människohandel som visar att Joy och hennes son Noa vid en utvisning riskerar att utsättas för våld, retrafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk av människohandlare som sålt och utnyttjat Joy tidigare, säger Rebecca Ahlstrand.

- Migrationsverket har överlämnat ärendet till svensk gränspolis för verkställighet, trots att Joy placerats på skyddat boende för offer för trafficking på grund av hotbilden mot henne, säger Rebecca Ahlstrand.

Migrationsverket har stoppat utbetalningen av dagersättning vilket skapat en krissituation för Joy och henne lille son. Skandinaviska Människorättsjuristerna har engagerat sig ideellt i ärendet, då ett offentligt biträde inte förordnas i ärende gällande verkställighetshinder.

- Vi startar nu en insamling till Joy och Noa och kommer ta deras ärende vidare, säger Ruth Nordström.
För mer information kontakta:

Skandinaviska Människorättsjuristerna
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: +46 (0)18 750 52 11

Epost: info@shrl.eu

Vill du vara med och hjälpa Joy & Noa?


swish_logo_primary_idshape_RGB

Skicka gåva till nummer:

123 615 89 01


BG:

605-8630

pp_cc_mark_111x69