018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristernas klient som konverterat till kristendomen från islam, stoppas från att utvisas av FN:s tortyrkommitté

Utvisning av konvertit stoppas av FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna
14 mars 2019
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Utvisning av kovertit stoppas av FN:s tortykommittée Sveriges Television har uppmärksammat de två bröderna Ali och Abolfazl, där Migrationsverket beslutat att utvisa lillebror Abolfazl till Afghanistan medan storebror Ali fått uppehållstillstånd tillsammans med föräldrarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/han-ska-utvisas-till-afghanistan-haller-sig-gomd-i-uppsala

Efter att Skandinaviska Människorättsjuristerna lämnat in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté har kommittén beslutat att begära att svenska regeringen ska stoppa utvisningen Abolfazl och att hans ärende ska prövas av kommittén.

- Vi har i klagomålet anfört att en utvisning av vår klient strider mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och artikel 3 i Europakonventionen. Av dessa bestämmelser följer att en stat inte får verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning till ett land om utlänningen löper risk att i det landet utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vi anser att vår klient är en genuin konvertit och det är ostridigt att personer som konverterat till kristendomen riskerar dödsstraff och tortyr i Afghanistan, där förföljelsen av kristna är på en extrem nivå, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

- Efter att vi företrätt konvertiter i ett stort antal ärenden står det klart att Migrationsverkets bedömning av genuin konversion ofta är bristfällig och rättsosäker. Det saknas exempelvis expertkunskaper kring religion och konversion hos myndigheterna och bedömningarna brister i objektivitet. Detta strider mot exempelvis UNHCR:s rekommendationer, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Vi ser allvarligt på de brister som förekommer i utredningar kring trosövertygelse och konversion hos svenska myndigheter, och gläds därför över att FN åter igen stoppar en utvisning gällande en konvertit, säger Ruth Nordström, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.