018-750 52 11
018-750 52 11

Mänskliga rättigheter utmanas när konvertiter utvisas till dödsstraff?

I det tredje avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi asylprocessen för konvertiter i Sverige.
Skandinaviska Människorättsjuristerna medverkade under 2019 i Konvertitutredningen som visar att 68% av konvertiterna får avslag på sin asylansökan genom att tron inte bedöms som genuin och om konversionen anförts sent i asylprocessen får 81% avslag. Hur stämmer Migrationsverkets bedömning överens med Europadomstolens praxis och riktlinjer från FN:s flyktingorgan UNHCR? Konvertitutredningen visar vidare att nämndemän nominerade av SD röstar för avslag i 93% av fallen medan motsvarande siffra för V-nämndemän är 15%. Hur rättssäker är detta? Vi möter konvertiten Abolfazl Abdullahi vars klagomål snart skall avgöras av FN:s tortyrkommitté efter klagomål från Skandinaviska Människorättsjuristerna. Vad riskerar en kristen konvertit vid utvisning till Afghanistan?

Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter, några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Programledare för podden är chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand.

Människorättspodden finns bl.a. på Spotify, Acast och Apples Podcasts.

Du hittar Människorättspodden i Spotify via länken nedan: https://open.spotify.com/show/0FrvsSYD2Khlko7QN6yApk?si=VnEAeGfySY2s33Pot_24WA

Fotograf: Rickard L Eriksson