018-750 52 11
018-750 52 11

UPPROP!

UPPROP! 

Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter

Undertecknade stiftare har beslutat att den 2 september 2019 bilda en insamlingsstiftelse, Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter.

De medel som inflyter efter detta upprop skall som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål, som är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen.

Stiftelsen kommer verka för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt genom rättsprocesser, opinionsbildning, rapporter och projekt eller motsvarande, med det angivna ändamålet, med särskilt fokus på ärenden som rör mänskliga rättigheter, utifrån den verksamhetsplan som styrelsen beslutat.

Ruth Nordström, stiftare, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

Reinhold Fahlbeck, stiftare, professor emeritus vid Lunds universitet, juridisk expert på religionsfrihet i arbetslivet