Sverige blev år 1999 det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster. ”Den svenska modellen” vinner stöd i många länder över världen, inte minst i Europa. Det är rimligt att anta att förbudet mot köp av sexuella tjänster har gett en normerande effekt mot sexköp samt motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige.