018-750 52 11
018-750 52 11

Svenska kvinnokliniker tillämpar anställningskontrakt i strid med mänskliga rättigheter

Svenska kvinnokliniker tillämpar anställningskontrakt i strid med mänskliga rättigheter

I en intervju med Sveriges Radio P4 Blekinge uppger Marianne Gertzell, chef vid kvinnokliniken i Karlskrona, att kliniken sedan januari i år kräver att sökande personal anger om de accepterar att medverka vid aborter, i sitt anställningskontrakt. Av inslaget uppges även att personal som uppgett att de inte vill utföra abort har sållats bort i anställningsprocessen:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7263815

Skandinaviska människorättsjuristerna kommenterar med anledning av inslaget det anställningskontrakt som landstingets kvinnoklinik uppges använda, då detta med stor sannolikhet bryter mot lag och konventioner om mänskliga rättigheter.

– Det kan vara lagstridigt att som villkor för anställning kräva att en barnmorska, läkare eller undersköterska måste ställa sig positiv till att medverka till att utföra aborter. Rätten till tankefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter enligt bland annat Europakonventionen, som är svensk lag. För att göra inskränkningar i dessa rättigheter krävs stöd i lag, att det finns ett legitimt syfte och det ska vara både nödvändigt och proportionerligt i ett demokratiskt samhälle, vilket vi inte bedömer att det är, säger Ruth Nordström, chefsjurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Kravet att utföra aborter för anställning kan framstå som neutralt, men med stor sannolikhet kommer majoriteten av de som utestängs från arbetet ha en religiös övertygelse. Det kan därför varit indirekt diskriminerande att tillämpa en sådan klausul i ett anställningskontrakt. Dessutom strider det mot internationella etiska koder såsom Internationella barnmorskeförbundets etiska kod och Internationella gynekologförbundets etiska kod. Man kan också fråga sig om det här är rätt väg att hantera etiska svåra frågor på, att allt helt enkelt sålla bort oliktänkande, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Det råder en extrem brist på personal inom sjukvården, inte minst på barnmorskor inom förlossningsvården. Att sätta patientsäkerheten åt sidan och sålla bort personal på grund av deras inre samvets- eller religiösa övertygelse istället för att anställa sådan personal inom förlossningsvården, är inget legitimt syfte och drabbar förlossningsvården hårt. I detta avseende låter kvinnokliniken ideologi gå före kvinnors rätt till en säker förlossningsvård, vilket inte kan anses nödvändigt eller proportionerligt i ett demokratiskt samhälle, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Den aktuella klausulen kan inte anses som en proportionerlig inskränkning av mänskliga rättigheter. Samvetsfrihet tillämpas i över 40 europeiska länder, inklusive Tyskland, Storbritannien och i grannländerna Norge och Danmark. Om det går att lösa på arbetsplatser i princip samtliga demokratiska stater bland Europarådets medlemsländer, går det även i Sverige. Samvetsfrihet har dessutom beviljats på arbetsplatser i hela Sverige under ca 40 års tid och anges som en förutsättning i abortlagens förarbeten, säger Rebecca Ahlstrand, jurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna.