018-750 52 11
018-750 52 11

Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

https://youtu.be/vyS2Pdk7ofY

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Mostafa i ett konvertitärende. När Mostafa kom till Sverige blev han medbjuden till en kyrka, vilket väckte ett intresse hos honom. Mostafa började delta i bibelstudier och samtalsgrupper och knappt två år senare döpte han sig. Mostafa la upp en video från sitt dop och skrev kristna budskap på sociala medier. Efter det fick Mostafa ta emot flera dödshot, bland annat från människor i Afghanistan som skrev att de skulle ”skära halsen” av honom. Trots att Mostafa på ett tydligt, trovärdigt och konsekvent sätt kunde redogöra för sin konversion nekade Migrationsverket Mostafa uppehållstillstånd eftersom de inte ansåg att Mostafas tro var genuin. Skandinaviska Människorättsjuristerna ansåg att Migrationsverkets beslut innehöll stora brister och överklagade därför beslutet och begärde ny prövning i ärendet. Migrationsdomstolen beviljade överklagan och nu inväntar Mostafa ny prövning i ärendet.