018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna bjuder in till webbinarium om människohandel, torsdag 1 oktober 2020

Vi vill bjuda in dig till ett webbinarium torsdag den 1 okt kl 20:00 med temat Människohandel i Sverige, inför EU:s anti trafficking dag den 18:e oktober då människohandel uppmärksammas över hela EU. Arrangörer är den globala anti-trafficking organisationen A21 och från Skandinaviska Människorättsjuristerna medverkar chefsjurist Ruth Nordström. Övriga paneldeltagare är Andrea Abrahamsson från organisationen Talita som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och Anna Runesson, regionskoordinator mot prositution och människohandel, tillhörande det nationella metodsstödteamet (NMT), som arbetar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prositution och människohandel.

- Europa har högst antal sexslavar per capita i hela världen. På vår kontinent är majoriteten av alla offer för trafficking sålda till prostitution och sexslaveri. Offer för människohandel som kommer till Sverige härrör ofta från ursprungsländer där det råder stor fattigdom och arbetslöshet, väpnade konflikter och systematisk diskriminering av kvinnor och där det saknas sociala skyddsnät. Den krisartade situationen för flyktingar har under den senaste tiden inneburit att aktörer utnyttjat ensamkommande flyktingbarn för prostitution i allt högre utsträckning, även i Sverige. Det är oerhört angeläget att frågan om människohandel lyfts upp på agendan och vi behöver samla alla goda krafter för att åstadkomma en förändring. Därför vill vi bjuda in dig att medverka i webbinariet i kväll, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

För anmälan till webbinariet, klicka här.

 

Skandinaviska Människorättsjuristerna är en ideell organisation och juristbyrå med specialinriktning och kompetens inom mänskliga rättigheter. Skandinaviska Människorättsjuristerna är svenska partners och experter i flera EU projekt mot människohandel och företräder offer för människohandel i juridiska processer.