Människorättsadvokaterna

Gratis möte

018-750 52 11

Människorättsadvokaterna
Gratis möte

Ängeln på Malmskillnadsgatan, ledamot i Scandinavian Human Rights Committee och justitieminister Morgan Johansson kommenterar kraven på skärpning av sexköpslagen möjligheterna att samordna insatser mot prostitution och människohandel.