018-750 52 11
018-750 52 11

Sexköpslagen behöver skärpas

”Förbudet mot köp av sexuella tjänster har gett en normerande effekt mot sexköp och motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige”, skriver Ruth Nordström och Elise Lindqvist.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, gick nyligen ut i hård kritik mot och ”underkänner” den svenska sexköpslagen, genom att hänvisa till en studie som riksförbundet själv beställt.

 

Read Full Article