018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna arrangerar seminarium med fokus på skydd av brottsoffer

Seminarium med fokus på skydd av brottsoffer

Den 11 september arrangerade Skandinaviska Människorättsjuristerna ett seminarium på Uppsala Universitet tillsammans med universitetets projekt U-FOLD. Seminariet är en del av ett EU finansierat projekt med fokus på skydd av brottsoffer som Skandinaviska Människorättsjuristerna gör tillsammans med Rumänska, Bulgariska och Tyska partners. Deltagarna representerades av jurister, domare, polis samt aktörer från ideella sektorn och myndigheter i Sverige, Rumänien, Bulgarien, Holland och England.

Charlotte Eklund Rimsten, domare och svenska regeringens huvudsekreterare i utredningen om våld mot närstående i det öppna samhället, föreläste under seminariet tillsammans med flertalet andra.
För mer information om projektet: