018-750 52 11
018-750 52 11

Svensk barnmorska till FN: Sverige respekterar inte samvetsfriheten, en grundläggande mänsklig rättighet

Pressmeddelande 11 Mars 2015

Scandinavian Human Rights Lawyers
11 mars 2015 - PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


Svensk barnmorska till FN: Sverige respekterar inte samvetsfriheten, en grundläggande mänsklig rättighet

Scandinavian Human Rights Lawyers och ADF International uppmanar till respekt för samvetsfrihet, vid en parallellsession till FN:s råd för mänskliga rättigheter

ARRANGÖRER: Scandinavian Human Rights Lawyers (shrl.eu) och ADF International (adfinternational.org)
VAD: Parallellsession vid den 28:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter
NÄR: 15:00 CET, torsdag 12 Mars
VAR: Room VII, Palais des Nations, Avenue de la Paix 14, Genève, Schweiz

Scandinavian Human Rights Lawyers, i samarbete med ADF International, arrangerar en parallellsession till FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session i Genève på torsdag.

Vid evenemanget kommer Ruth Nordström, Ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyers och juridiskt ombud i målet Ellinor Grimmark mot Region Jönköpings län (Landstinget), diskutera det pågående målet och bristen på samvetsfrihet i Sverige. Barnmorskan Ellinor Grimmark, svarar på frågor om situationen i Sverige. Nordström och Grimmark kommer att finnas tillgängliga för intervjuer tillsammans med två människorättsjurister från ADF International.

- "Sverige har underlåtit att utarbeta en omfattande och tydlig reglering som definierar och reglerar samvetsfrihet på arbetsplatser, i synnerhet för vårdgivare," säger Nordström. "Svensk vårdpersonal har omplacerats, fått sparken, diskriminerats och missgynnas på olika sätt. Deras mänskliga fri- och rättigheter enligt internationell rätt har kränkts. "

"Ingen förtjänar att nekas ett jobb bara för att de vill skydda mänskligt liv", säger Ruben Navarro, ADF Internationals chef för FN Advocacy i Genève, som kommer att tala vid evenemanget. "Att tvinga vårdpersonal att utföra aborter och neka dem deras rätt till samvetsfrihet, strider mot internationell rätt.”

"Kravet att utföra aborter kan inte vara ett lackmustest för anställning som vårdpersonal", tillade ADF Internationals chef för FN Advocacy Paul Coleman. "Medicinska kliniker och sjukhus måste respektera en barnmorskas eller sjuksköterskas önskan och vilja att skydda liv -. En önskan som ledde Ellinor Grimmark och andra barnmorskor till att söka sig till yrket "

Presskontakt:

Ruth Nordström, ordförande SHRL
E-post: info@shrl.eu eller ruth.nordstrom@shrl.eu
Telefon: +46 70-725 19 17