018-750 52 11
018-750 52 11

Migrationsverket splittrar familj mitt under pappas cancerbehandling

Migrationsverket splittrar familj mitt under pappas cancerbehandling

Familjen Abdoullahi bestående av far, mor och de två bröderna Ali och Abolfazl Abdoullahi är Afghaner som under en längre tid levt i Teheran, Iran. Under 2015 grep iransk polis Ali och Abolfazl och de tvingades då välja mellan att gå med på att skickas till Syrien för att delta i kriget eller att deporteras till Afghanistan. Familjen kunde inte återvända till Afghanistan eftersom föräldrarna tidigare arbetat inom polisen i Afghanistan och då mottagit hot. Familjen tog sig till Sverige och sökte asyl här den 5 december 2015.

Pappa och mamma och storebror har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd men lillebror Abolfazl har nekats uppehållstillstånd och hotas nu av utvisning. Pappan i familjen har genomgått behandling för cancer och söker nu förnyat uppehållstillstånd då läkare intygar att pappan har en obotbar cancersjukdom och om behandlingen i Sverige inte hjälper, finns det behov av ytterligare cancerläkemedel och att denna nödvändiga cancerbehandling inte finns tillgänglig i Afghanistan.

Migrationsverkets beslut att neka lillebror uppehållstillstånd innebär att familjen splittras mitt under denna svåra process, vilket vi anser strider mot mänskliga rättigheter. Artikel 8 i Europakonventionen slår fast rätten till familjeliv, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

Storebror har beviljats uppehållstillstånd i Sverige då han konverterat till kristendomen och riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan. Hela familjen Abdoullahi har varit engagerade i Svenska Kyrkan i Pajala och i Pajala pingstförsamling och genomgått en konverteringsprocess, döpt sig och deltagit regelbundet i kyrkliga sammankomster och församlingsverksamhet.

Brödernas asylärenden prövades separat och Ali bedömdes ha en genuin, personlig övertygelse och att han gjort sannolikt sin konversion till kristendomen. När Migrationsverket prövade lillebror Abolfazls ärende i juli 2017 bedömdes han emellertid inte ha en genuin och personlig övertygelse och verket beslutade att utvisa lillebror. Beslutet överklagades och Migrationsdomstolen meddelade i dom i januari 2018 att överklagandet avslogs

Rådmannen, tillika ordföranden i målet, anförde emellertid skiljaktig mening att det inte fanns anledning att ifrågasätta genuiniteten i Abolfazls religiösa övertygelse. Migrationsöverdomstolen meddelade emellertid inte prövningstillstånd och Abolfazls utvisningsbeslut vann laga kraft.

Vi anser att Migrationsdomstolen har gjort en felaktig bedömning av genuiniteten i Abolfazls tro. Hans konversion stöds av intyg från församlingsmedlemmar och präster/pastorer samt av vittnesförhör med en pastor. Det är uppseendeväckande att två bröder med samma bakgrund, som genomgått en konversionsprocess tillsammans och som regelbundet deltagit i kyrkliga sammankomster får motsatta bedömningar i asylprocessen. Intyg och vittnesuppgifter av präster och församlingsmedlemmar som känt Abolfazl under en längre tid berörs endast i förbifarten i Migrationsdomstolens beslut och tillmäts inte bevisvärde, vilket vi anser är felaktigt, säger Ruth Nordström.

Det finns systematiska brister i asylprocessen i Sverige när det kommer till bedömningen av konvertiter. Vår uppfattning är att det läggs alltför stor vikt vid den asylsökandes förmåga att med ord uttrycka sina känslor och förmåga att ingående redogöra för de inre överväganden som föregått konversionen. Konsekvensen av nuvarande förfarande i konvertitärenden har inneburit att två bröder som tillsammans genomgått en konversionsprocess bedömts helt olika, säger Ruth Nordström.

Vi anser att även brodern Abolfazl är en genuin konvertit och att utvisningen av honom strider mot mänskliga rättigheter, bl.a. artikel 9 Europakonventionen som slår fast rätten till religionsfrihet, artikel 2 Europakonventionen som slår fast rätten till liv och artikel 3 Europakonventionen och FNs konvention mot tortyr som slår fast rätten att inte utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling, säger Ruth Nordström.

Vill du hjälpa familjen Abdullahi?

Swisha din gåva till nummer: 123 619 14 23
Bg: 605-8630
Märk gåvan: ”Abdullahi”