018-750 52 11
018-750 52 11

Människorättspodden avsnitt 9 - Förbudet mot tortyr – en absolut mänsklig rättighet

Avsnitt 9 Förbudet mot tortyr – en absolut mänsklig rättighet

I det nionde avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi ämnet tortyr och tortyrskador. Vi möter rättsläkaren Martina Olsson Frisk, som undersöker avlidna vid misstanke om våldsbrott eller självmord och dokumenterar skador vid allvarliga vålds- och sexualbrott och tortyr. Redan 2011 kritiserade FN:s flyktingorgan UNHCR Sverige för bristande hanteringar gällande tortyrskadeutredningar. Både FN:s konvention mot tortyr och Europakonventionens artikel 3 fastställer att ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det är en absolut mänsklig rättighet, som inte får inskränkas.  Men på vilket sätt gör sig detta förbud gällande i migrations- och asylärenden? Hur hanterar Migrationsverket påstådda tortyrskador i asylutredningar? Vem har bevisbördan – är det den asylsökande eller staten? Vi diskuterar också ärenden där Skandinaviska Människorättsjuristerna har skickat klagomål till FN:s kommitté mot tortyr och Europadomstolen, som stoppat utvisningar i ärenden som rör tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Människorättspodden finns bl.a. på SpotifyAcastPoddtoppen och Apples Podcasts