018-750 52 11
018-750 52 11

Människorättspodden avsnitt 5 Politiken vann – juridiken förlorade

I det femte avsnittet av Människorättspodden spelar vi upp vittnesförhör från rättsprocessen i Jönköpings tingsrätt och intervjuar Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, expert på Europakonventionen och Percy Bratt, en av Sveriges främsta människorättsadvokater samt advokat Jörgen Olson, med anledning av Europadomstolens beslut den 12 mars 2020 att inte ta upp barnmorskemålen om samvetsfrihet i vården till prövning.

”Politiken vann – juridiken förlorade”, anser professor Reinhold Fahlbeck. Vad menar han med det? Kritik har riktats mot att Europadomstolen fattat beslutet i en kommitté med endast tre domare, varav den svenska domaren, Erik Wennerström, så sent som 2018 var ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd tillsammans med VD:n för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som var motpart i de inhemska rättsprocesserna i Sverige. Vad anser professor Fahlbeck och advokat Jörgen Olson om detta?

I vittnesförhör i Jönköpings tingsrätt påstår Ellinor Grimmarks tidigare chefer vid Värnamo sjukhus att det ”inte är möjligt att ha en person verksam som offentligt står för de åsikter som det framgick att Ellinor Grimmark hade”, varpå hon förlorade en utlovad tjänst som barnmorska efter att hon medverkat i en intervju i Värnamo Nyheter. Hur överensstämmer detta med rätten till åsikts- och yttrandefrihet enligt grundlagen och Europakonventionen, enligt advokat Percy Bratt?

Människorättspodden finns bl.a. på Spotify, Acast och Apples podcasts