018-750 52 11
018-750 52 11

Likhet inför lagen gäller inte för konvertiter

Likhet inför lagen gäller inte för konvertiter

Den 30 januari 2021 skrev Maria Ludvigsson en ledare i Svenska Dagbladet. Där skriver hon bland annat att  asylsökande konvertiter möter ett Migrationsverk utan kunskap  - något vi länge påpekat. I vår juridiska analys av rättssäkerheten för asylsökande konvertiter i Konvertitutredningen visade vi att det finns grava brister i Migrationsverkets hantering av konvertiters asylprocess. I en rättsstat som Sverige ska likhet inför lagen vara en absolut rättighet men ändock ställs asylsökande inför frågeställningar som skiljer lågutbildade och resurssvaga från priviligierade och meriterade då de fokuserar på kunskapsfrågor.

I Sverige brukar vi uttrycka stolthet över att ekonomisk ställning, kön, religiositet, sexuell läggning, begåvning och kunnande aldrig får inverka på domslut - men i praktiken är vi inte det humanitära mönsterland vi ibland yves över.