018-750 52 11
018-750 52 11

Rätten till samvetsfrihet ifrågasätts när Liberalerna yttrar sig om mänskliga rättigheter

Liberalerna är okunniga om mänskliga rättigheter

Ellinor Grimmark och Linda Steen vid Europadomstolen med juridiska ombuden Jörgen Olson, Rebecca Ahlstrand och Ruth Nordström. Foto: Adfero media

I en intervju med Sveriges television föreslår Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna, att ordet ”vårdvägran” skall ersätta begreppet ”samvetsfrihet” – och att ordet ”vårdvägran” skall skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/liberalerna-slopa-samvetsfrihet-och-ersatt-med-vardvagran

- Att liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson är så okunnig om mänskliga rättigheter, är förvånande. Rätten till samvetsfrihet är tillsammans med andra mänskliga rättigheter som åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, grundläggande mänskliga rättigheter enligt bland annat Europakonventionen som gäller som lag i Sverige, säger Ruth Nordström, Chefsjurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal är dessutom inskriven i internationella etiska koder såsom Internationella barnmorskeförbundets etiska kod och internationella gynekologförbundets etiska kod, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Det råder extrem brist på barnmorskor inom förlossningsvården och att i det läget sätta patientsäkerheten åt sidan och vägra anställa legitimerade och kompetenta barnmorskor inom förlossningsvården, är ett svek mot födande kvinnor. I detta avseende låter alltså liberalerna sin ideologi och okunnighet om mänskliga rättigheter gå före kvinnors rätt till en säker förlossningsvård, säger Rebecca Ahlstrand.

- Samvetsfrihet har beviljats på arbetsplatser i hela Sverige under ca 40 års tid och anges som en förutsättning i abortlagens förarbeten. Samvetsfrihet tillämpas i över 40 länder i Europa, inklusive grannländerna Norge och Danmark. Vi väntar just nu på besked om Europadomstolen kommer pröva klagomålen mot Sverige gällande barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som förvägrats samvetsfrihet och arbete som barnmorskor i Sverige och för närvarande arbetar i Norge, säger Ruth Nordström.