018-750 52 11
018-750 52 11

Kan tiggeri förbjudas efter Europadomstolens dom?

Kan tiggeri förbjudas efter Europadomstolens dom?

Den 19e januari avkunnade Europadomstolen sin dom i tiggerimålet Lacatus mot Schweiz. Domen rör ett tiggeriförbud i Schweiz, där en kvinna bötfälldes kraftigt för att ha tiggt om pengar på en offentlig plats där detta var förbjudet. Domen aktualiserar debatten om tiggeriförbud i svenska kommuner då flera kommuner hittills har infört ett tiggeriförbud och Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare bedömt att ett förbud i Vellinge kommun inte strider mot svensk grundlag eller Europakonventionen. Frågan om tiggeriförbud väcker en central fråga: Är det rimligt att ett land förbjuder en människa i nöd att be en annan medmänniska om hjälp? När det gäller rätten att tigga och hålla upp en skylt där man ber om hjälp, aktualiseras yttrandefriheten, som slås fast i artikel 10 i Europakonventionen. Tiggeriförbud är främst en politisk fråga och ett eventuellt förbud mot tiggeri måste utformas i enlighet med de gränser som anges av Europadomstolens praxis gällande de mänskliga rättigheterna. 

Läs hela artikeln här.

 

Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna
Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna