018-750 52 11
018-750 52 11

Internationella Kvinnodagen: En berättelse om Joy, ett offer för människohandel

Internationella Kvinnodagen: En berättelse från Joy, ett offer för människohandel

Skandinaviska Människorättsjuristerna
8 mars 2019
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

 

Joys berättelse

Skandinaviska Människorättsjuristerna har i flera år företrätt människohandelsoffret Joy* och hennes son på tre år, i deras asylprocess.
Efter en lång kamp beviljades de permanenta uppehållstillstånd i Sverige och kan påbörja ett nytt liv och känna framtidstro igen. På Internationella kvinnodagen 2019 vill Skandinaviska Människorättsjuristerna sprida Joys berättelse genom kort film och på sätt kasta ljus över den grymma exploatering som många kvinnor utsätts för världen över genom den pågående människohandeln.

Skandinaviska Människorättsjuristerna hänvisade under en muntlig förhandling i Migrationsdomstolen i Göteborg till de förpliktelser som svenska myndigheter har för att skydda offer för människohandel. Dessutom skulle en utvisning strida mot rätten till privat- och familjeliv, enligt artikel 8 i Europakonventionen och dessutom mot Barnkonventionens bestämmelser och principen om barnets bästa.

Migrationsdomstolen beslutade år 2018 att Joy och hennes son skulle beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige och hänvisade i sin dom till rätten till privat- och familjeliv samt barnets bästa, tillsammans med det faktum att det ansågs visat att Madeleine var ett offer för människohandel och att hon därför behövde de extra stödinsatser hon får i Sverige.

* Joy heter i verkligheten något annat.