018-750 52 11
018-750 52 11

Insamlingsstiftelse för mänskliga rättigheter vill hjälpa utsatta

Mot bakgrund av att allt fler människor i utsatta situationer, som offer för människohandel och konvertiter som riskerar utvisning trots risk för tortyr och omänsklig, förnedrande behandling, behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna, har insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter bildats.

Skandinaviska Människorättsjuristernas juridiska analys i konvertitutredningen visar att Migrationsverkets beslut ofta är i strid med mänskliga fri- och rättigheter och praxis från Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté samt UNCHR:s riktlinjer på området. Skandinaviska Människorättsjuristerna har under de senaste åren skickat ett antal klagomål till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté som stoppat utvisningar efter klagomål.

- Vi vill inte neka någon behövande vår hjälp och för att kunna hjälpa fler utsatta bereds nu en möjlighet för barnfamiljer och enskilda att söka ekonomiskt stöd från insamlingsstiftelsen för att få juridisk hjälp med verkställighetshinder, överklagan och framför allt klagomål till internationella instanser. De mest utsatta behöver någon som för deras talan för att tillgodose en rättvis prövning i enlighet med mänskliga rättigheter, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna och ordförande för den nybildade insamlingsstiftelsen.

- Vi erbjuder nu företagare och privatpersoner att stödja utsatta genom att bidra till insamlingsstiftelsen. Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon, säger Ruth Nordström.

Ändamålet med insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Skandinaviska Människorättsjuristernas sociala ansvarstagande innebär att juristbyrån samarbetar med frivilligorganisationer och att personalen avsätter delar av sin arbetstid till att arbeta i ett pro bono – program, dvs. på volontär basis med ideellt arbete

Läs mer om insamlingsstiftelsen och hur du som företagare / privatperson kan vara med och bidra här