018-750 52 11
018-750 52 11

Hur bekämpar vi prostitution och människohandel i Sverige och hur kan olika aktörer samverka?

Människorättsjuristerna
5 juli 2016 - PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 8-124 56 352 E-post: info@shrl.eu


Hur bekämpar vi prostitution och människohandel i Sverige och hur kan olika aktörer samverka?

 

Trafficking är vår tids slaveri och miljontals människor drabbas. De flesta offer är kvinnor och barn, som utnyttjas för sexuella ändamål. Hur ser kopplingen mellan prostitution och människohandel ut? Hur kan aktörer från stat och civilsamhälle samverka i kampen mot prostitution och människohandel?

Elise Lindqvist, "Ängeln på Malmskillnadsgatan", har i 20 år hjälpt prostituerade kvinnor på Stockholms prostitutionsgata. Hon såldes till prostitution som tonåring och utsattes för sexuella övergrepp som barn. Hur ser situationen ut för prostituterade i Sverige i dag?

Detta är en av frågorna som kommer besvaras under ett seminarium i Almedalen på onsdag den 6 juli kl 13-13.45.

Medverkande vid seminariet är även kriminalinspektör Simon Häggström, författare till boken "Skuggans lag" och chef för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp. Hur arbetar Stockholmspolisen för att bekämpa prostitution?

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet kommer besvara frågor om kopplingen mellan drogindustrin och traffickingindustrin och vikten av drogavvänjning vid exitprogram för prostituerade och offer för människohandel.

Emma Cotterill är jurist och ansvarig för människohandelsfrågor vid Frälsningsarmén i Helsingborg, kommer svara på frågor kring samordnande insatser och Nationella Stödprogrammet i Sverige.

Tillsammans med Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers, som ger juridisk hjälp till offer för människohandel, samtalar seminariedeltagarna om frågan: Hur kan olika aktörer samverka för att bekämpa prostitution och människohandel?

Medverkande:

  • Elise Lindqvist, ängeln på malmskillnadsgatan, St:a Clara kyrka
  • Ruth Nordström, chefsjurist, moderator, Scandinavian Human Rights Lawyers
  • Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning koordinator, u-fold uppsala universitet, Uppsala Universitet
  • Simon Häggström, författare till boken "skuggans lag" och kriminalinspektör vid stockholmspolisens prostitutionsgrupp, Polisen
  • Emma Cotterill, jurist och samordnare för nationella stödprogrammet, frälsningsarmén, Frälsningsarmén, Helsingborg

 

För mer information om seminariet: http://www.almedalsveckan.info/40329

För mer information kontakta:

Thomas Folcker
Verksamhetschef, Livskrafts Rehabiliteringscenter
Direkt: 08-124 56 352
Växel:  08-550 857 00

Elise Lindqvist: 070-361 83 19