018-750 52 11
018-750 52 11

FNs kommitté mot tortyr stoppar utvisning av familj Skandinaviska Människorättsjuristerna

FNs kommitté mot tortyr stoppar utvisning av familj

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder en familj om sex personer, medborgare i Afghanistan, som flydde till Sverige på grund av hedersrelaterad förföljelse. Familjen har i Sverige konverterat från islam till kristendomen, men samtliga familjemedlemmar har nekats uppehållstillstånd i Sverige. Efter att Skandinaviska Människorättsjuristerna lämnat in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté har kommittén begärt att svenska regeringen ska stoppa utvisningen medan ärendet ska prövas av kommittén.

– Beslutet är mycket glädjande. Vi har i klagomålen pekat på de brister som finns i Migrationsmyndigheternas prövning av just genuin trosövertygelse och att bland annat UNHCR:s rekommendationer inte efterföljs i alla avseenden. Det saknas exempelvis expertkunskaper kring religion och konversion hos myndigheterna och bedömningarna är inte sällan bristande i objektivitet, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– FN:s beslut innebär att verkställigheten av familjens utvisning nu stoppas och att regeringen får tillfälle att yttra sig och avge sin inställning till FN:s tortyrkommitté i det aktuella ärendet, säger Jonathan Johnsen, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Vi har tidigare arbetat med en juridisk analys av liknande ärenden i den Konvertitutredning som släpptes tidigare i år. Utredningen visar att prövningen i konverteringsärenden ofta präglas av godtycklighet och rättsosäkerhet för den enskilde. I klagomålet har vi också påtalat de övergripande och systematiska brister som vi observerat i detta och liknande ärenden, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

Läs vidare: Konvertitrapporten