018-750 52 11
018-750 52 11

Flicka utsatt för människohandel hotas av utvisning. Nu tar Skandinaviska Människorättsjuristerna sig an hennes ärende

Pressmeddelande 8 mars, 2018

Skandinaviska Människorättsjuristerna
8 mars, 2017 - PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Flicka utsatt för människohandel hotas av utvisning. Nu tar Skandinaviska Människorättsjuristerna sig an hennes ärende

MALENA ÄR ANALFABET och statslös - när hon var 15 år utsattes hon för tvångsgifte och människohandel i sitt hemland och såldes vidare till människohandlare i Sverige, som gömde henne i en källare och utnyttjade henne sexuellt. Till slut lyckades hon fly från människohandlarna. Migrationsverket beslutade emellertid att utvisa henne, trots att en utvisning strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

 

- Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Malena och vi arbetar för att hennes rättigheter som offer för människohandel skall respekteras, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel ska minst trettio dagars reflektionsperiod villkorslöst erbjudas alla som antas vara utsatta för människohandel i någon form. Detta har emellertid inte respekterats av varken Migrationsverket eller åklagarmyndigheten, som inte heller har utrett anmälan om människohandel, säger Ruth Nordström.

- En rapport från Länsstyrelsen i Stockholm 2017 av Märta Johansson, docent vid Örebro universitet, visar att under 2015 och första halvan av 2016 polisanmäldes drygt 70 fall rörande människohandel av barn. Av dem var det emellertid endast ett fall som ledde till åtal. I ärendena som granskades hade barn utnyttjats bland annat sexuellt, kriminellt och i krigstjänstgöring. Majoriteten var i åldern 15-17, men även yngre barn var utsatta, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Rapporten visar stora brister i ett betydande antal förundersökningar, att barnen hördes i endast i 50 procent av möjliga fall vid polisledda förundersökningar, att målsägandebiträden utsågs endast i 17 procent av ärendena och endast i tre ärenden har man sökt tidsbegränsat uppehållstillstånd för bevispersoner, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Vi representerar många offer för människohandel och de flesta är kvinnor och unga tjejer som varit utsatta för sexhandel och utnyttjats för sexuella ändamål. Sverige har fått kritik av Europarådets expertkommitté mot människohandel för att bryta mot Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. Det är dags att respektera dessa kvinnors och utsatta flickors grundläggande mänskliga rättigheter, säger Ruth Nordström.

För mer information kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: +46 (0)70 725 19 17

Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se

Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Europa. SHRL är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en)

SHRL arbetar via internationella nätverk och organ och som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. SHRL och Scandinavian Human Rights Committee delar årligen ut priset Scandinavian Human Dignity Award.